Swipe
Werken bij Ambiq - Gezinshulpverlener Marijn

Ik ben ontzettend trots op ons team

Na het afronden van haar opleiding Sociaal Pedagogisch Werk en de IAG-opleiding, kwam Marijn bij ons werken. Nu, 15 jaar later, werkt zij nog steeds met veel enthousiasme als gezinshulpverlener bij IAG Jonge Kind in de regio Twente.

Intensieve samenwerking en huisbezoeken

Marijn: “Als gezinshulpverlener binnen de Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) voor jonge kinderen, ben ik altijd samen met een andere collega betrokken bij gezinnen. We brengen samen gemiddeld drie keer per week een bezoek aan elk gezin. Dat kan best behoorlijk intensief zijn, tegelijkertijd toont dat onze betrokkenheid bij elke individuele situatie. Het is onze taak om signalen op te vangen, vooral bij de allerkleinsten, waarbij we bijzonder alert moeten zijn op subtiele aanwijzingen die kunnen duiden op mogelijke problemen. Binnen ons team hebben we collega’s met diverse achtergronden en specialisaties. We proberen zoveel mogelijk onze verschillende expertises in te zetten ten behoeve van de gezinnen die we ondersteunen. We hebben een stevige basis gelegd door middel van intensieve trainingen en dat alles draagt bij aan de effectiviteit van onze behandeling.”         

Van pubers naar jonge kinderen

Marijn vertelt dat ze bij de Zeer Intensieve Behandeling (ZIB) is begonnen: "Ik heb altijd met jongeren gewerkt, voornamelijk met pubers van 10 tot 18 jaar. Daarom heb ik bewust gekozen om bij IAG Jonge Kind te werken. Ik wil juist bij de beginfase betrokken zijn en probeer een zo goed mogelijke start te maken. Toen ik op de groep werkte, zag ik vaak in dossiers dat het al misging in de vroege jaren. Deze kinderen hadden bijvoorbeeld als baby of jong kind al traumatische ervaringen. Die situaties maakten soms dat kinderen daarom niet meer thuis konden wonen en op de groep terechtkwamen voor behandeling. Kinderen maakten dus al veel mee in hun jonge jaren, en dat wil ik voorkomen."

Kinderen thuis laten opgroeien

Marijn: “Ik wil het liefst dat alle kinderen thuis kunnen opgroeien, met hun eigen ouders en de hulp die het gezin nodig heeft. Samen beginnen we bijvoorbeeld met kijken naar de baby in de box, herkennen van signalen en wat je ziet. Momenteel ben ik betrokken bij een vader met Autismespectrumstoornissen (ASS). Ik heb een checklist gemaakt met signalen en bijbehorende symbolen gemaakt, omdat hij het moeilijk vindt signalen van zijn baby te herkennen. Hij vindt het ontzettend fijn om op deze manier te oefenen. Bij een ander gezin neem ik mijn Duplo-poppetjes (Taal Erbij) mee. We bespreken met ouders wat je meeneemt vanuit je eigen verleden naar je kind en wat je zelf anders zou willen doen. Door bijvoorbeeld de poppetjes kan ik de gehele levenslijn kan laten zien. Dit vind ik persoonlijk heel leuk om te doen. Soms zijn het ook praktische zaken, zoals samen boodschappen doen met een gezin. Dat moment gebruik ik ook als een behandelmoment. We bespreken bijvoorbeeld welke smaken het kindje lekker vindt en hoe de ouder zich kan inleven in het kind tijdens het winkelen. Dit noem je ook wel mentaliseren. Op deze manier naar de supermarkt gaan verandert de ervaring: wat vindt je kindje ervan, is het te druk, en hoe zorg je dat hij rustiger wordt? Op deze manier heb ik leermomenten weten te creëren door het met ouders over het hun kind te hebben. Je hoeft helemaal geen bijzondere momenten te creëren om ouders over iets te laten nadenken.”

Focus op jonge kinderen

“Bij IAG Jonge Kind richten we ons op kinderen tot vijf jaar, maar meestal zijn ze jonger. Ik geniet enorm van het werken met jonge kinderen en hun ouders. Daarnaast vind ik het team waarin ik werk fantastisch. We zijn hecht en professioneel, wat de samenwerking heel prettig maakt. Met elk gezin werk ik samen met een andere collega, waardoor de dynamiek telkens anders is, wat ik erg waardeer. Na tien jaar bij de ZIB te hebben gewerkt, was het moeilijk om te vertrekken vanwege het fijne team daar. De collega’s bij Ambiq zijn ook erg leuk; we gebruiken veel humor en we steunen elkaar door moeilijke momenten met een lach. Er is altijd iemand beschikbaar om je verhaal kwijt te kunnen. Ik ben enorm trots op ons team; we zijn echt goed op elkaar ingespeeld.”

Samenwerking en betrokkenheid

Marijn: “In ons werk worden we soms geconfronteerd met ingrijpende situaties. Het is daarbij van essentieel belang om altijd oog te houden voor de persoon achter het verhaal, of het nu gaat om een vader of moeder met hun eigen rugzak. Met ons team werken we nauw samen met gedragswetenschappers die zeer betrokken zijn. Het samenwerken vind ik heel erg fijn en maakt voor mij het werken bij Ambiq zo enorm leuk. Daarnaast zijn we actief betrokken bij de ouder-kindgroepen. Wanneer een ouder vertrekt, blijven wij nauw betrokken, en vice versa, om zo de continuïteit van zorg te waarborgen. Dat doen we zowel thuis als tijdens opnames op locatie. Zo bieden wij een mooie cirkel van zorg aan. Nicolle, onze manager, heeft ons team enorm geholpen om stappen voorwaarts te zetten, ondanks de wisselingen die we hebben doorgemaakt. Met onze gedragswetenschapper Francis, vormen we echt een hecht team en streven we ernaar om de zorg voor onze cliënten zo mooi mogelijk vorm te geven.”

Terugkeer naar Ambiq

“Ik werk al vijftien jaar bij Ambiq. Tussendoor ben ik een jaar weggeweest. Toch ben ik teruggekomen. Ik miste de leuke collega’s, de sfeer en de LVB doelgroep. Reguliere IAG trok mij minder aan vanwege de leeftijd van de jongeren, daarom heb ik gekozen voor IAG Jonge kind. Ik hou wel van de specialisatie die het met zich meebrengt. Achteraf gezien was het goed voor mij om een jaar weg te zijn geweest. Hierdoor ben ik gaan waarderen wat ik bij Ambiq heb. De kennis en ervaring die ik elders heb opgedaan, gebruik ik nu in mijn huidige werk. Onlangs heb ik besloten om weer te gaan studeren. In september begin ik met mijn Master Systemisch Werken met Jeugd.”

Cliënten enthousiast en dankbaar

"Ik heb nog steeds contact met een aantal oud-cliënten die zelf contact zoeken. Onlangs kwam ik een meisje tegen dat ik op de groep heb begeleid en dat nu ook in de zorg werkt. Het is fantastisch om te horen dat het goed met haar gaat. Ik vind het echt leuk om te horen hoe het met hen gaat of foto’s te krijgen van hun kindjes. Dat vind ik het allerleukste en dan denk ik: dit is waarom ik mijn werk doe!"

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt.
Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees meer