Swipe

Wijziging in samenstelling Raad van Toezicht van Ambiq

10-01-2024

Met ingang van 1 januari 2024 heeft Henk van Zwam de rol van voorzitter van de RvT overgenomen van Laurent de Vries. Daarnaast verwelkomt Ambiq Monique Kavelaars als nieuw lid van de RvT.  

Henk is opgeleid als politieofficier en heeft aan de Universiteit van Amsterdam Informatiemanagement gestudeerd. Na een carrière binnen de politie, met name in de opsporing en daarna als korpschef van het regionale politiekorps Gelderland-Zuid, heeft Henk in 2014 de overstap gemaakt naar de zorg. Sinds die tijd is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Carinova, een VVT instelling in Overijssel. 

Monique is opgeleid tot orthopedagoog en heeft aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam Beleid en Management in de Gezondheidszorg gestudeerd. Na diverse bestuursfuncties bij onder andere Pluryn, brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland en de GGD, is zij momenteel in het dagelijks leven actief als bestuurder bij 113 Zelfmoordpreventie. 
 

Dank 

Laurent de Vries (voorzitter) en Ina Kuper (kwaliteit) hebben na twee termijnen afscheid genomen. Onze speciale dank gaat uit naar beide leden voor hun jarenlange inzet in onze RvT.  

 
Raad van Toezicht 

De voltallige RvT zal per 1 januari 2024 bestaan uit: Henk van Zwam, Monique Kavelaars, Susanne Terporten, Sjoerd van der Zee, Henri Soepenberg en Peter Drenth. 

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt.
Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees meer