Professional

Ambiq biedt hulp aan kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) die kampen met problemen rondom agressie, gehechtheid, seksualiteit en/of trauma. Wij bieden hulp aan belangrijke mensen in de omgeving van deze kinderen/jongeren. Denk aan hun ouders, leerkrachten, begeleiders en instellingen.

jongetje bij kraan bij Ambiq

Specialist licht verstandelijke beperking

Als specialist op het gebied van LVB en bijkomende problematiek, beantwoorden we niet alleen vragen van cliënten en hun ouders.
 • Professionals uit het hele land weten ons te vinden voor consult en advies.
 • We doen onderzoek naar de effectiviteit van (nieuwe) behandelmethodes, zodat ons aanbod optimaal aansluit bij de hulpvragen vanuit de veranderende samenleving. 
 • Binnen elk thema van Ambiq is er een aantal behandelvormen, die we voor een cliënt combineren tot zijn of haar persoonlijke zorgpad.
Daarnaast verbreden we onze kennis door samen te werken met ketenpartners, koepelorganisaties en onderwijsinstellingen. Al deze expertise delen we binnen onze branche door publicaties, bijeenkomsten, trainingen en consultatie en advies. Met onze poli richten we ons op het behandelen en het voorkomen van problemen rondom seksualiteit en trauma waarbij behandeling van gehechtheidsproblematiek een onderdeel kan zijn.

De poli van Ambiq

U kunt bij de poli terecht voor preventie, diagnostiek, behandeling, voorlichting, consultatie, advies en deskundigheidsbevordering. Bekijk ons volledige hulpaanbod via deze link.
 • Preventie
  • Training vlaggensysteem, Snelle Opvang bij Seksueel misbruik (SOS) bij mensen met een verstandelijk beperking, training 'zorgen voor getraumatiseerde kinderen', seksuele voorlichting, weerbaarheidstraining
 • Specialistisch onderzoek
  • naar seksuele problemen, trauma inclusief gezinsonderzoek/taxatie
 • Specialistische behandeling waaronder
  • EMDR
  • Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie
  • Speltherapie
  • Psychomotorische Therapie (PMT)
  • Beeldende therapie
  • Systeemtherapie
  • Gehechtheid
logo ambiq
 • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs

 • Anita Schemmekes nieuwe bestuurder Ambiq