Professionals

Hoe kan Ambiq helpen?

 • De beste ondersteuning voor mensen met een LVB
 • Snel en adequaat
 • Je mag zijn wie je bent
 • Kennis vergroten en delen
 • Altijd zo ambulant mogelijk
 • Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren
 • Onze hoofdthema's en behandelvormen
  • Onderzoek
  • Trainingen
  • Therapie
  • Behandeling thuis (ambulant)
  • Behandeling met verblijf (intramuraal)
  • Wonen en dagbesteding
  • Crisis

Poli

 • Behandeling, diagnostiek, consultatie en advies
 

Aanmelden

 • Kort formulier om uw cliënt aan te melden
 

Spoedhulp Jeugd

 • Werkwijze Spoedhulp Twente
 • Werkwijze Spoed4jeugd Drenthe
 • Spoedhulp IJsselland
 

Plaatsingsmogelijkheden

 • Overbruggingszorg
 • Plaatsingsmogelijkheden per regio en behandelvorm
 

Vragen aan Ambiq

 • Behandelproces
 • Klachtenbeleid
 • Meldcode
 

Onderzoek en ontwikkeling

 • Met onderzoek en ontwikkeling komen we verder
 • Eigen onderzoekscommissie
 • Innovatie: online hulpverlening
 • Het belang van kwaliteit
 • De kern is LVB