Zeer Intensieve Traumabehandeling (ZIT)

Voltastraat, Hoogeveen

Ambiq, Voltastraat 25-1, 7903 AA Hoogeveen
Telefoonnummer is 088 777 6005

Als een jeugdige ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt, zoals huiselijk geweld, een ernstig verkeersongeluk, pesten, mishandeling en/of seksueel misbruik, kan dat leiden tot allerlei klachten: een trauma. Herinneringen aan deze gebeurtenissen komen dan telkens in het hoofd van de jeugdige zonder dat hij dat wil. De Zeer Intensieve Traumabehandeling (ZIT) bij Ambiq is een unieke behandelvorm voor kinderen en jongeren die deze ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Deze behandeling helpt om deze klachten te verminderen of zelf helemaal weg te nemen en is geschikt voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar.  

ZIT bij Ambiq vindt in korte tijd en in kleine groepen plaats. Zo krijgt iedereen de aandacht die hij of zij verdient en wordt de kans op uitval, het afzeggen van behandelafspraken en langdurig lijden verkleind. Ambiq biedt een veilig en traumasensitief klimaat waarbinnen sport en ontspanning een belangrijke plek hebben. Daardoor kunnen ook kinderen en jongeren opgenomen worden waarbij het thuis wat minder goed gaat.  

Behandeling ZIT
Kinderen en jongeren worden van maandagochtend tot en met donderdagmiddag opgenomen en gaan dan naar huis (of terug naar de locatie waar het kind/de jongere daarvoor verbleef). Op zondagavond start Ambiq met psycho-educatie voor kinderen en jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s). Daar geven hulpverleners uitleg en tips over trauma en de behandelingen. Op de behandeldagen zijn er twee individuele traumabehandelingen: imaginaire exposure en EMDR. Beide behandelingen zijn vanuit onderzoeken bewezen effectief. Sport en ontspanning worden aangeboden in groepsverband. Het heeft de voorkeur dat kinderen tot 12 jaar begeleid worden door een volwassene die dichtbij hen staat. In overleg kan dit ook voor jongeren. Kinderen en jongeren gaan tijdens het verblijf op de ZIT niet naar school.   

Nazorg  
Op de laatste dag van de ZIT-opname worden de klachten opnieuw in kaart gebracht. Deze gegevens helpen om te zien of de klachten verdwenen zijn, maar ook om de effectiviteit van de ZIT-module te onderzoeken. Daarnaast vindt door een exitgesprek een goede overdracht plaats en kunnen adviezen gegeven worden. Na 3 maanden vindt er een follow-up gesprek plaats om terug te blikken op de ZIT en de klachten opnieuw te meten. Vragen en aanmelden
Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.
  • Nieuwe locatie volwassenenzorg: 'Erve Holland!'

  • ​José Schilderinck kondigt vertrek aan