Spoedhulp jeugd

Soms zijn er problemen waar je niet direct een oplossing voor weet. Ouders of verzorgers kunnen plotseling wegvallen of zij kunnen door de problematiek van het kind de opvoeding (tijdelijk) niet meer aan. Soms heeft iemand helemaal geen thuis of een dak boven zijn hoofd. In deze gevallen biedt de crisisopvang eerste hulp en opvang in de vorm van ambulante crisishulp en 24-uurs-crisishulp.


 

Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente

Per 1 januari 2019 start het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente. Dit Coördinatiepunt is een samenwerkingsverband van Twentse zorgorganisaties dat tot doel heeft dat ieder kind de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft in een crisissituatie. Het Coördinatiepunt zorgt voor de inzet van de juiste zorg bij spoed en crisis bij kinderen en jongeren. Zo levert het Coördinatiepunt door intensieve samenwerking een belangrijke bijdrage aan het verminderen van opnames, crisisplaatsingen en verkorten van trajecten door versnelde en verbeterde toeleiding tot de juiste hulp.
 
Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente is toegankelijk voor gemeenten en andere erkende verwijzers, 24 uur per dag. Achter dit telefoonnummer, werken de specialistische organisaties samen.
 
Werkwijze
De erkende verwijzer constateert dat er een crisis is en belt naar het Coördinatiepunt. Het Coördinatiepunt bekijkt wat nodig is om deze crisis op te lossen. De medewerker van het Coördinatiepunt informeert altijd bij de erkende verwijzer of er sprake is van een crisis of dat een advies volstaat. Er wordt gestreefd naar een maatwerkoplossing.  
 
Samenwerking
Binnen het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente werken Jeugdzorg, Jeugd GGZ en LVB-sector samen. Daarnaast is er nauw overleg met Veilig Thuis Twente.
 
Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente werkt met de volgende uitgangspunten:
•           1 kind, 1 gezin, 1 plan
•           Regie zo veel mogelijk bij het kind en/of systeem
•           Eigen kracht wordt ondersteund en versterkt
•           Ambulant, tenzij…

Spoed4Jeugd Drenthe

Spoed4Jeugd, een samenwerkingsverband van (jeugd)hulpaanbieders in Drenthe. Spoed4Jeugd biedt in Drenthe spoedeisende hulp voor kinderen en gezinnen in crisissituaties. Bijvoorbeeld als er sprake is van ernstige gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. De bereikbaarheidsdienst buiten kantoortijden wordt geleverd door Spoed4Jeugd.
 
In geval van een crisis tijdens kantoortijden kunt u contact opnemen met het CJG in uw eigen gemeente. In geval van spoedeisende hulp in crisissituaties buiten kantoortijden – d.w.z. na 17.00 uur – kunt u contact opnemen met telefoonnummer: 0592-381530.

Veilig Thuis

In geval van crisis over huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u contact opnemen met Veilig Thuis, telefoonnummer 0800-2000. Dit is een landelijk telefoonnummer. Na het inspreken van de plaatsnaam wordt u doorgeschakeld naar de juiste regio.