Spoedhulp jeugd

Soms zijn er problemen waar je niet direct een oplossing voor weet. Ouders of verzorgers kunnen plotseling wegvallen of zij kunnen door de problematiek van het kind de opvoeding (tijdelijk) niet meer aan. Soms heeft iemand helemaal geen thuis of een dak boven zijn hoofd. In deze gevallen biedt de crisisopvang eerste hulp en opvang in de vorm van ambulante crisishulp en 24-uurscrisishulp.

Coordinatiepunt spoedhulp jeugd twente

Spoedhulp Jeugd Twente

Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente zorgt voor de inzet van de juiste zorg bij spoed en crisis bij kinderen en jongeren. Zo levert het Coördinatiepunt door intensieve samenwerking een belangrijke bijdrage aan het verminderen van opnames, crisisplaatsingen en verkorten van trajecten door versnelde en verbeterde toeleiding tot de juiste hulp. Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente is toegankelijk voor gemeenten en andere erkende verwijzers, 24 uur per dag. Achter dit telefoonnummer, werken de specialistische organisaties samen.

De erkende verwijzer constateert dat er een crisis is en belt naar het Coördinatiepunt. Het Coördinatiepunt bekijkt wat nodig is om deze crisis op te lossen. De medewerker van het Coördinatiepunt informeert altijd bij de erkende verwijzer of er sprake is van een crisis of dat een advies volstaat. Er wordt gestreefd naar een maatwerkoplossing. Binnen het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente werken Jeugdzorg, Jeugd GGZ en LVB-sector samen. Daarnaast is er nauw overleg met Veilig Thuis Twente.
 
Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente werkt met de volgende uitgangspunten:
•           1 kind, 1 gezin, 1 plan
•           Regie zo veel mogelijk bij het kind en/of systeem
•           Eigen kracht wordt ondersteund en versterkt
•           Ambulant, tenzij…

Elk kwartaal brengt het Coördinatiepunt een nieuwsbrief uit met het laatste nieuws.

Spoedhulp Jeugd Drenthe (Spoed4Jeugd)

Spoed4Jeugd, een samenwerkingsverband van (jeugd)hulpaanbieders in Drenthe, biedt spoedeisende hulp voor kinderen en gezinnen in crisissituaties. Dat doet Spoed4Jeugd als er bijvoorbeeld sprake is van ernstige gedrags-, gezins- of opvoedproblemen of psychische problemen. Spoed4Jeugd levert de bereikbaarheidsdienst buiten kantoortijden.
 
In geval van een crisis tijdens kantoortijden kunt u contact opnemen met het CJG in uw eigen gemeente. In geval van spoedeisende hulp in crisissituaties buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met telefoonnummer: 0592-381530.

Spoedhulp Jeugd IJsselland

In de regio IJsselland zijn Pactum, Ambiq, Vitree en Trias gestart met een pilot binnen de transformatie voor het ontwikkelen van een integraal spoedhulpteam. Spoedhulp IJsselland heeft als doel dat kinderen en gezinnen snel de juiste hulp en zorg ontvangen. De eerste concrete stap die binnen de pilot gemaakt wordt, is dat alle spoedhulp aanvragen binnenkomen op één telefoonnummer.

Spoedhulp IJsselland is beschikbaar onder kantoortijden op nummer 038-3030102.
Buiten kantoortijden kan er contact opgenomen worden met bovenstaand nummer en wordt u doorgeschakeld naar de bereikbaarheidsdienst. Volgens planning is Spoedhulp IJsselland vanaf 1 september 2020 24/7 volledig beschikbaar op bovengenoemd nummer.

Veilig Thuis

In het geval van een crisis over huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u contact opnemen met Veilig Thuis, telefoonnummer 0800-2000. Dit is een landelijk telefoonnummer. Na het inspreken van de plaatsnaam wordt u doorgeschakeld naar de juiste regio.

logo ambiq
  • Opleidingscentrum Goede Smaaq in Hoogeveen gaat sluiten

  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs