Spoedhulp jeugd

Soms zijn er problemen waar je niet direct een oplossing voor weet. Ouders of verzorgers kunnen plotseling wegvallen of zij kunnen door de problematiek van het kind de opvoeding (tijdelijk) niet meer aan. Soms ook heeft iemand helemaal geen thuis of een dak boven zijn hoofd, In deze gevallen biedt de crisisopvang eerste hulp en opvang in de vorm van Ambulante crisishulp en 24-uurs crisishulp.
 

Werkwijze Spoedhulp Twente:

De organisaties Ambiq en Jarabee zijn aanspreekpunt voor het aanmelden van een crisissituatie.
Aanmeldingen rondom crisis bij Ambiq en Jarabee is mogelijk via nummer 085-4846248.
Voor meer informatie kan contact gezocht worden met Trudy Snippert (Ambiq) en Irene Laarman (Jarabee).
 

Werkwijze Spoed4Jeugd Drenthe:

Spoed4Jeugd, een samenwerkingsverband van (jeugd)hulpaanbieders in Drenthe. Spoed4Jeugd biedt in Drenthe spoedeisende hulp voor kinderen en gezinnen in crisissituaties. Bijvoorbeeld als er sprake is van ernstige gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. De Drentse aanbieders van jeugdhulp – waaronder Ambiq -  hebben daarom hun krachten gebundeld in Spoed4jeugd. De bereikbaarheidsdienst buiten kantoortijden wordt geleverd door Spoed4Jeugd. www.spoedvoorjeugddrenthe.nl
 
In geval van een crisis tijdens kantoortijden kunt u contact opnemen met het CJG in uw eigen gemeente. In geval van spoedeisende hulp in crisissituaties buiten kantoortijden – d.w.z. na 17.00 uur – kunt u contact opnemen met telefoonnummer:  0592-381530
Wanneer u buiten kantoortijden met het CJG belt, wordt u ook automatisch doorgeschakeld naar dit telefoonnummer. Via dit nummer krijgt u een telefoniste aan de lijn, die de juiste vragen stelt en direct contact kan leggen met een deskundige.
 

Veilig Thuis

In geval van crisis kunt u contact opnemen met Veilig Thuis, telefoonnummer 0800 2000.
Dit is een landelijk telefoonnummer. Na het inspreken van de plaatsnaam wordt u doorgeschakeld naar de juiste regio.
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.
www.vooreenveiligthuis.nl