Spoedhulp jeugd

Soms zijn er problemen waar je niet direct een oplossing voor weet. Ouders of verzorgers kunnen plotseling wegvallen of zij kunnen door de problematiek van het kind de opvoeding (tijdelijk) niet meer aan. Soms ook heeft iemand helemaal geen thuis of een dak boven zijn hoofd, In deze gevallen biedt de crisisopvang eerste hulp en opvang in de vorm van Ambulante crisishulp en 24-uurs crisishulp.
 

Spoedhulp Twente

De organisaties Ambiq en Jarabee zijn aanspreekpunt voor het aanmelden van een crisissituatie.
Aanmeldingen rondom crisis bij Ambiq en Jarabee is mogelijk via nummer 085-4846248.
Voor meer informatie kan contact gezocht worden met Trudy Snippert (Ambiq) en Irene Laarman (Jarabee).
 

Spoed4Jeugd Drenthe

Spoed4Jeugd, een samenwerkingsverband van (jeugd)hulpaanbieders in Drenthe. Spoed4Jeugd biedt in Drenthe spoedeisende hulp voor kinderen en gezinnen in crisissituaties. Bijvoorbeeld als er sprake is van ernstige gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. De bereikbaarheidsdienst buiten kantoortijden wordt geleverd door Spoed4Jeugd.
 
In geval van een crisis tijdens kantoortijden kunt u contact opnemen met het CJG in uw eigen gemeente. In geval van spoedeisende hulp in crisissituaties buiten kantoortijden – d.w.z. na 17.00 uur – kunt u contact opnemen met telefoonnummer:  0592-381530.
 

Veilig Thuis

In geval van crisis over huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u contact opnemen met Veilig Thuis, telefoonnummer 0800 2000. Dit is een landelijk telefoonnummer. Na het inspreken van de plaatsnaam wordt u doorgeschakeld naar de juiste regio.
  • Kinderen met ADHD hebben het moeilijk 's ochtends

  • ​Volwassenenzorg binnen Ambiq: gericht op begeleiding en wonen

  • Goede Smaaq: Ruimte, rust en hartelijkheid