Vragen aan Ambiq

Hieronder vindt u veel gestelde vragen over ons behandelproces, klachtenbeleid en de meldcode. Staat uw vraag er niet bij? Start dan een chat of bel ons via 088 – 777 6000.
 

[ Behandelproces ]


Hoe werkt de aanmelding en de intake?
Wat bespreken we bij de intake?
Wanneer begint de ondersteuning?
Wat is een zorgpad?
Hoe bieden we ambulante behandeling?
Hoe bieden we intramurale behandeling?
Wat is het behandelplan?
Hoe lang duurt de behandeling?
Hoe eindigt het zorgpad?
 

[ Klachtenbeleid ]


Hoe gaan we om met een klacht?
Wat is het klachtenbeleid van Ambiq?
Hoe werkt het indienen van een klacht?
Is er een onafhankelijke instantie om een klacht bij in te dienen?
 

[ Meldcode ]


Waarom een meldcode?
Wat zijn de stappen van de meldcode?
Bij wie melden we het vermoeden van mishandeling?
Wanneer geldt het beroepsgeheim?
Vragen over de meldcode?