De rap van Patrick

De jongen in deze clip, 16 jaar, maakte een rap naar aanleiding van een lastig, maar belangrijk gesprek. In de rap vertelt hij wat hij eigenlijk in dat gesprek had willen zeggen maar niet onder woorden kon brengen. Dit lukt wel als hij het op zijn manier doet, dus rappend.

De clip is vervolgens opgenomen met alle deelnemers uit dat overleg!


Artikel in de Stentor
Volg Dizo op Facebook

logo ambiq
  • Lief, Lijf en Leven zouden meer mensen moeten zien

  • 'Een passende plek voor kind en ouders door hulp van ThuisWerkt!' - Afslag Ambiq