Het verhaal van Familie Spinmuis

Na jaren lang niet geluisterd te hebben naar ons als ouders en gezin,hebben we september 2017 de, zoals nu blijkt, juiste stap genomen.
Alle hulpverlening er uit en 1 hulpverlener er in. Dit heeft zoveel rust en duidelijkheid gegeven, tevens werd na observatie dat bevestigd wat wij als ouders al jaren zeiden.
Daarnaast om alles weer duidelijk te krijgen en dat we weer als compleet gezin verder kunnen, hebben we CSI* ingeschakeld van Ambiq, dit geeft zoveel rust en duidelijkheid in het gezin, dat al die jaren van onrust en onbegrip naar ouders in 1 keer duidelijk werden en alles op zijn plek viel.
Wij zijn dus ook van mening eer men allerlei zaakjes via een gemeente laat inschakelen, leer goed te luisteren naar ouders en kinderen. Daarin kan het CSI team heel veel betekenen i.p.v. allerlei hulpverleners over de vloer.
Wees als gezin wel open, sommige dingen zijn minder leuk, maar soms nodig om duidelijkheid te krijgen.

Lees hier meer verhalen van cliënten en ouders
  • Kinderen met ADHD hebben het moeilijk 's ochtends

  • ​Volwassenenzorg binnen Ambiq: gericht op begeleiding en wonen

  • Goede Smaaq: Ruimte, rust en hartelijkheid