Ambulant, tenzij...

Zo thuis mogelijk

We werken bij voorkeur ambulant, vanuit de thuissituatie. Snel na de aanmelding plannen we een afspraak met een van onze ambulante begeleiders – soms samen met een gedragswetenschapper – voor een intakegesprek bij de cliënt thuis. Ouders/verzorgers zijn hier ook bij aanwezig.

Wij geloven dat ieder kind recht heeft om op te groeien in een gezin. Als er ernstige (opvoedings)problemen spelen, kunnen we dan ook intensieve begeleiding thuis bieden. Daarnaast hebben we gezinsopvang en mogelijkheden zoals naschoolse opvang voor kinderen en jongeren. Zo krijgt het gezin de ruimte om vanuit een stabiele situatie verder te werken aan de behandeldoelen.

Als het echt niet anders kan hebben we intramurale plaatsen beschikbaar, om vanuit een stabiele leefomgeving met de behandeling en/of begeleiding te starten.

logo ambiq
  • Opleidingscentrum Goede Smaaq in Hoogeveen gaat sluiten

  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs