Ambulant, tenzij...

We werken bij voorkeur ambulant, vanuit de thuissituatie. Binnen 72 uur na aanmelding wordt een afspraak gepland met een van onze ambulante begeleiders – soms samen met een gedragswetenschapper – voor een intakegesprek bij de cliënt thuis. Ouders/verzorgers zijn hier ook bij aanwezig.

Wij geloven dat ieder kind recht heeft om op te groeien in een gezin. Als er ernstige (opvoedings)problemen spelen, kunnen we dan ook intensieve begeleiding thuis bieden. Daarnaast hebben we gezinsopvang en mogelijkheden zoals naschoolse opvang voor kinderen en jongeren. Zo krijgt het gezin de ruimte om vanuit een stabiele situatie verder te werken aan de behandeldoelen.

Als het echt niet anders kan hebben we intramurale plaatsen beschikbaar, om vanuit een stabiele leefomgeving met de behandeling en/of begeleiding te starten.

  • Jongeren helpen met vlogs over Loverboys

  • Pilot: Professionals gemeenten Assen en Hoogeveen in FACT Jeugdteams

  • Bewoners volwassenenzorg geven Ambiq een 7,59