Eigen Kracht maakt sterker

Eigen kracht en perspectief op toekomst

Ambiq ondersteunt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zodra een cliënt bij ons is aangemeld, gaan we bij hem of haar op bezoek voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag van de cliënt en de mensen om hem of haar heen – zoals ouders, broers of zussen. Wat kunnen wij bieden en wat kunnen ze zelf doen?

Vanaf het begin van onze ondersteuning weten de cliënt en zijn of haar ouders/verzorgers waar we naartoe werken, en hoe lang onze ondersteuning duurt. Eigen kracht en het perspectief op een zo zelfstandig mogelijke toekomst zijn de basis van onze behandeling en begeleiding.

logo ambiq
  • Samenwerking jongeren Ambiq en Strand Nijstad

  • FACT Jeugd Hoogeveen ontvangt keurmerk