Eigen Kracht maakt sterker

Eigen kracht en perspectief op toekomst

Ambiq behandelt en begeleidt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Zodra een cliënt bij ons is aangemeld, gaan we bij hem of haar op bezoek voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag van de cliënt en de mensen om hem of haar heen – zoals ouders, broers of zussen. Wat kunnen wij bieden en wat kunnen ze zelf doen?

Vanaf het begin van onze hulp weten de cliënt en zijn of haar ouders/verzorgers waar we naartoe werken, en hoe lang onze hulp duurt. Eigen kracht en het perspectief op een zo zelfstandig mogelijke toekomst zijn de basis van onze behandeling en begeleiding.

logo ambiq
  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs

  • Anita Schemmekes nieuwe bestuurder Ambiq