Preventie en vroegsignalering als uitgangspunt

Tijdig herkennen dat een kind of jongere een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft kan (verergering van) problemen voorkomen. Dat maakt het tot een speerpunt van onze behandeling en begeleiding. We ontwikkelen trainingen voor het signaleren van jeugdigen met een LVB, in samenwerking met andere hulpverlenende instanties. De doelgroep, zoals leerkrachten en intern begeleiders, krijgen actuele theoretische kennis aangeboden en herkenbare praktijksituaties. Door een kind met een LVB op tijd goede ondersteuning te bieden, verkleinen we de kans op complexere en duurdere zorg in de toekomst.
 
Preventie en vroegsignalering krijgt ook veel aandacht van ons Expertisecentrum. Het Expertisecentrum is voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die met seksuele gedragsproblemen, traumagerelateerde problemen en/of verslavingsproblemen kampen. Naast behandeling richten we ons met het Expertisecentrum op het verder voorkomen van problemen, door EMDR en/of verschillende therapieën in te zetten. Daarnaast kunnen we cliënten andere methodes bieden, zoals een seksuele voorlichting of weerbaarheidtraining. Deze expertise delen we met onze ketenpartners om zo de deskundigheid rondom deze problemen te vergroten.

Lees hier de handreiking vroegsignalering van Het Landelijk Kenniscentrum LVB.

logo ambiq
  • Opleidingscentrum Goede Smaaq in Hoogeveen gaat sluiten

  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs