Zo zelfstandig mogelijke toekomst

Zo zelfstandig mogelijk

Effectieve hulpverlening is altijd een samenwerking. Alleen als de cliënt gemotiveerd is om zijn of haar behandeldoelen te bereiken kunnen wij daarop aansluiten met de juiste vorm van ondersteuning. Bij onze cliënten is er vaak sprake van meervoudige problematiek. Wij geven antwoord op elke hulpvraag die een cliënt heeft. Dat doen we met teams van specialistische medewerkers, op alle vlakken van behandeling en begeleiding. Ook de mensen rondom de cliënt zijn belangrijk voor het succes van het behandeltraject. We werken samen met de andere leden van het gezin, vrienden, familie, leerkrachten en professionals van andere hulpverlenende instanties.

Ambiq participeert in de zorgstructuur van de toekomst. We doen eigen onderzoek, veelal in samenwerking met onderwijsinstellingen en andere zorgaanbieders. De resultaten delen we met de hele keten, om zo de deskundigheid over licht verstandelijke beperkingen te bevorderen.

logo ambiq
 
  • Maak kennis met Ambiq tijdens onze speeddatedag!

  • Te weinig aandacht voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking

  • “De jongere in zijn of haar kracht zetten, dat is het mooiste wat er is!” - Afslag Ambiq