klokkenluidersregeling

Sinds 1 juli 2016 moeten instellingen met meer dan 50 werknemers een interne klokkenluidersregeling hebben. Ambiq heeft in 2012 de klokkenluidersregeling beschreven. 
  1. Deze regeling is bedoeld voor werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot Ambiq staan en biedt hen de mogelijkheid zonder gevaar voor hun rechtspositie aan de raad van bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen Ambiq van algemene, operationele en/of financiële aard.
  2. Deze regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van werknemers over hun persoonlijk betreffende aangelegenheden in verband met de arbeid. Daarvoor bestaan klachtenregelingen.
  3. Evenmin heeft de regeling betrekking op gewetensbezwaren van werknemers in verband met het verrichten van normale ondernemingsactiviteiten. In beginsel is zij ook niet bedoeld om kritiek te spuien op de door de werkgever gemaakte beleidskeuzes.
Lees hier de Klokkenluidersregeling bij Ambiq.

logo ambiq

 
  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs

  • Anita Schemmekes nieuwe bestuurder Ambiq