Samenwerken voor de best mogelijke hulp

Effectieve hulpverlening is áltijd een samenwerking. Wij geven antwoord op de hulpvraag van onze cliënt, samen met de overige leden van het gezin en met professionals van andere hulpverlenende instanties. Goede behandeling en begeleiding betekent: weten wat er speelt en welke behoeftes er leven binnen onze doelgroep. We werken samen met allerlei professionele partners om ons aanbod daar naadloos op af te stemmen en de best mogelijke hulp te bieden.  
 
Wilt u deelnemen in een van onze samenwerkingsverbanden of een nieuwe samenwerking starten? Daar gaan we graag over in gesprek. Neem dan contact op via 088 – 777 6000.
 
Hieronder ziet u een greep uit onze samenwerkingsverbanden.
Autisme Kennisnetwerk
Makelaar om kennis over autisme te delen
Ambiq en Attendiz
Onderwijszorgarrangementen voor jongeren van de zeer intensieve behandellocaties in Hengelo.
Hulp aan Huis
Hulp aan Huis Overijssel is een kennisnetwerk van zorgaanbieders voor Jeugd, in de provincie Overijssel, werkzaam in de Jeugd GGZ, de Jeugd Hulpverlening en Jeugd met een Licht Verstandelijke Beperking.
ConSIVT
inzicht in sociale informatieverwerking
 
Eduwiek
één uniek loket voor regulier en speciaal onderwijs en ondersteuning voor LVB-cliënten
Expertisecentrum Jeugdzorg Twente
practice en evidence based samenwerken
FACT Hardenberg/Ommen
effectieve hulpverlening dichter bij huis
FACT Jeugd Twente
effectieve hulpverlening dichter bij huis.
FACT teams Drenthe
effectieve hulpverlening dichter bij huis
Ieder kind in een gezin
ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin
Jeugd Partners Twente
een veilige jeugd voor ieder kind
 
Landelijk Kenniscentrum LVB
samen LVB-hulpverlening verbeteren
Meldpunt Loverboyproblematiek Twente
Gebleken is dat loverboys ook actief zijn in Twente. De kans is aanwezig dat jongeren in aanraking komen met loverboypraktijken: binnen school, het uitgaansleven, hangplekken, internet en social media. Zowel in de grote steden als in de omliggende dorpen.
Nederlands JeugdInstituut
antwoord op jeugd- en opvoedingsvraagstukken
Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg
19 organisaties bieden samen een passend antwoord op individuele hulpvragen
Samenwerking Ambiq en De Werkwijzer
De Werkwijzer: voor passend werk of dagbesteding
Spoed4Jeugd Drenthe
één ingang voor de juiste hulp in geval van crisis
TIZ
één oplossing bij meervoudige problematiek
VOBC
LVB-zorg ontwikkelen en LVB-instellingen ondersteunen