samenwerken voor de best mogelijke hulp

Effectieve hulpverlening is áltijd een samenwerking. Wij geven antwoord op de hulpvraag van onze
cliënt, samen met de overige leden van het gezin en met professionals van andere hulpverlenende
instanties. Goede behandeling en begeleiding betekent: weten wat er speelt en welke behoeftes er
leven binnen onze doelgroep. We werken samen met allerlei professionele partners om ons aanbod
daar naadloos op af te stemmen en de best mogelijke hulp te bieden.
 
Wilt u deelnemen in een van onze samenwerkingsverbanden of een nieuwe samenwerking starten?
Daar gaan we graag over in gesprek. Neem dan contact op via 088 – 777 6000.
 
Hieronder ziet u een greep uit onze samenwerkingsverbanden.

 1. Autisme Kennisnetwerk

  Makelaar om kennis over autisme te delen
 2. LVB en verslaving

  Ambiq en Tactus bieden zorg aan mensen met LVB en verslavingsproblematiek
 3. Ambiq en Attendiz

  Onderwijszorgarrangementen voor jongeren van de zeer intensieve behandellocaties in Hengelo
 4. Hulp aan Huis

  Kennisnetwerk van zorgaanbieders voor Jeugd, in Overijssel, werkzaam in de Jeugd-GGZ, -Hulpverlening en -LVB
 5. Spoedhulp Jeugd Twente

  Jarabee en Ambiq zijn aanspreekpunt voor crisissituaties Spoedhulp Jeugd Twente
 6. ConSIVT

  Ambiq en VU ontwikkelen een diagnostisch instrument voor sociale informatieverwerking
 7. Eduwiek

  Eén uniek loket voor regulier en speciaal onderwijs en ondersteuning voor LVB-cliënten
 8. EJT

  Het E xpertisecentrum Jeugd Twente brengt studenten en professionals samen op praktijkvoorbeelden
 9. FACT Hardenberg/Ommen

  Biedt hulp aan gezinnen met psychiatrische problemen en complexe zorgvraag, die langdurig ondersteuning nodig hebben
 10. FACT Jeugd Twente

  Hulpverlening aan kinderen en (jong)volwassenen en gezinnen beter en toegankelijker te maken, en dichter bij huis te brengen
 11. FACT-teams Drenthe

  Biedt hulp aan gezinnen met psychiatrische problemen en een complexe zorgvraag, die langdurig ondersteuning nodig hebben
 12. Ieder kind in een gezin

  Samen zetten we ons in voor kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Elk kind heeft recht om op te groeien in een gezin
 13. Jeugd Partners Twente

  Het JPT is een netwerk van samenwerkende professionals voor jeugd in Twente die gebruik maken van elkaars kennis en expertise
 14. LKC LVB

  Ontwikkelen en samenbrengen van kennis over persoonlijke ontwikkeling, opvoeding en maatschappelijke participatie van mensen met een LVB
 15. Meldpunt Loverboyproblematiek Twente

  De kans is aanwezig dat jongeren in aanraking komen met loverboypraktijken
 16. Nederlands Jeugdinstituut

  Landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken en ontwikkelt, beheert en implementeert kennis
 17. Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg

  19 organisaties bieden samen een passend antwoord op individuele hulpvragen
 18. Samenwerking De Werkwijzer

  Voor 1 integraal pakket van zorg, behandeling, onderwijs, arbeidstoeleiding, arbeidstraining, jobcoaching en werk
 19. Spoed4Jeugd Drenthe

  Samenwerkingsverband van (jeugd)hulpaanbieders in Drenthe voor spoedeisende hulp aan kinderen en gezinnen in crisissituaties
 20. VOBC

  Ontwikkelen van LVB-zorg en ondersteunen van LVB-instellingen
 • Ambiq, specialist licht verstandelijke beperking

  Behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Voor een zo zelfstandig mogelijk leven.


  Lees meer

 • blank

  Locaties

  Hoofdkantoor: Ambiq, Sabina Klinkhamerweg 21, 7555 SK Hengelo Postadres: Postbus 820, 7550 AV Hengelo Het algemene nummer is 088 777 6000 Klik hier voor onze locaties.


  Lees meer

 • blank

  Werkend leren bij Goede Smaaq

  Met het zweet op het voorhoofd loopt het personeel rond. Het is een flink hete dag, maar de nieuwe voorraad komt aan en iedereen helpt om de spullen bij de…


  Lees meer