Tactus

Ambiq en Tactus werken structureel samen in het zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek. Expertise wordt over en weer uitgewisseld en ingezet om te komen tot vroegtijdige, integrale en effectieve hulpverlening. Zo heeft Tactus Ambiq onder anderen ondersteund bij het opstellen van middelenbeleid. Een goed middelenbeleid bestaat niet alleen uit huisregels, maar ook uit een (preventief) zorgbeleid, deskundige medewerkers die middelengebruik vroegtijdig kunnen signaleren en bespreekbaar maken en een pakket aan laagdrempelige interventies. Ambiq ondersteunt Tactus in het vroegtijdig onderkennen van de LVB problematiek en hierbij passende interventies.

Bezoek website

Onze samenwerking


 • FACT Hardenberg/Ommen

  effectieve hulpverlening dichter bij huis
 • Jeugd Partners Twente

  een veilige jeugd voor ieder kind
   
 • Meldpunt Loverboyproblematiek Twente

  Gebleken is dat loverboys ook actief zijn in Twente. De kans is aanwezig dat jongeren in aanraking komen met loverboypraktijken: binnen school, het uitgaansleven, hangplekken, internet en social media. Zowel in de grote steden als in de omliggende dorpen.