Tactus

Ambiq en Tactus werken structureel samen in het zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek. Expertise wordt over en weer uitgewisseld en ingezet om te komen tot vroegtijdige, integrale en effectieve hulpverlening. Zo heeft Tactus Ambiq onder anderen ondersteund bij het opstellen van middelenbeleid. Een goed middelenbeleid bestaat niet alleen uit huisregels, maar ook uit een (preventief) zorgbeleid, deskundige medewerkers die middelengebruik vroegtijdig kunnen signaleren en bespreekbaar maken en een pakket aan laagdrempelige interventies. Ambiq ondersteunt Tactus in het vroegtijdig onderkennen van de LVB problematiek en hierbij passende interventies.

Onze samenwerking


 • LVB en verslaving

  Ambiq en Tactus bieden zorg aan mensen met LVB en verslavingsproblematiek
 • FACT Hardenberg/Ommen

  Biedt hulp aan gezinnen met psychiatrische problemen en complexe zorgvraag, die langdurig ondersteuning nodig hebben
 • Jeugd Partners Twente

  Het JPT is een netwerk van samenwerkende professionals voor jeugd in Twente die gebruik maken van elkaars kennis en expertise
 • Meldpunt Loverboyproblematiek Twente

  De kans is aanwezig dat jongeren in aanraking komen met loverboypraktijken
  • Maak kennis met Ambiq tijdens onze speeddatedag!

  • Te weinig aandacht voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking

  • “De jongere in zijn of haar kracht zetten, dat is het mooiste wat er is!” - Afslag Ambiq