Nederlands Jeugdinstituut

01 januari 2011

Landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken en ontwikkelt, beheert en implementeert kennis
Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het instituut ontwikkelt, beheert en implementeert kennis om:
  • de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector te verbeteren;
  • de gezonde ontwikkeling van jeugdigen te bevorderen en hun leefomgeving te verbeteren;
  • kinderen, jongeren, ouders en andere opvoeders te helpen, als er problemen zijn bij het opvoeden en opgroeien.
Het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties vormt hierbij het kader, met daarin het recht op leven, ontwikkeling, onderwijs, zorg, recreatie en participatie, bescherming tegen kindermishandeling en uitbuiting, en verantwoordelijkheid van de ouders.

Het Nederlands Jeugdinstituut is gericht op het publiek maken en delen van kennis met de sector, vanuit een maatschappelijk belang. Daarnaast dragen we bij aan het maatschappelijk debat over jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het Nederlands Jeugdinstituut brengt jaarlijks talloze publicaties en adviezen uit die op de website te vinden zijn, rondom:
  • de normale ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren;
  • opvoedings- en opgroeiproblemen;
  • effectieve werkwijzen, programma's en instrumenten;
  • professionaliserings- en stelselvraagstukken.
  • Opleidingscentrum Goede Smaaq in Hoogeveen gaat sluiten

  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs