Samenwerking De Werkwijzer

01 januari 2013

Voor 1 integraal pakket van zorg, behandeling, onderwijs, arbeidstoeleiding, arbeidstraining, jobcoaching en werk
De Werkwijzer en Ambiq zijn een alliantie aangegaan om één integraal pakket van zorg, behandeling, onderwijs, arbeidstoeleiding, arbeidstraining, jobcoaching en werk aan te bieden. Samen helpen we cliënten om passend werk of een geschikte dagbesteding te vinden na hun schooltijd. Veel jong volwassenen die bij Ambiq komen voor ondersteuning zitten met deze vraag en de Werkwijzer begeleidt hen bij het vinden en behouden van hun werkplek. Ook de (voormalige) school van onze cliënt betrekken we bij deze begeleiding.
Als alliantie zijn we een aantrekkelijke gesprekspartner voor gemeenten in de regio Twente. We delen onze kennis, ervaring en beschikbare middelen.
  • Opleidingscentrum Goede Smaaq in Hoogeveen gaat sluiten

  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs