Betrokken, vakkundig en toekomstgericht

Ambiq is de specialist voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) met bijkomende problematiek. Wij zijn expert op de thema's agressie, gehechtheid, seksualiteit en trauma.Uniek aanbod met eigen expertisecentrum
Ambiq heeft een uniek aanbod van zorgprogramma’s, die bestaan uit ‘losse’ zorgmodules. Deze modules combineren we voor elke cliënt tot een uniek pakket aan behandeling en/of begeleiding. Zo krijgt elke cliënt de juiste zorgvorm. We hebben alle specialismen in huis – vaktherapeuten, gedragswetenschappers, GZ-psychologen, ambulant begeleiders en pedagogisch medewerkers– en zoeken ketenpartners op als we hun expertise nodig hebben. Met ons eigen expertisecentrum en het onderzoek dat onze medewerkers doen, vergroten we kennis van de branche als geheel.

Specialist en expert
Ambiq is de specialist en expert op het gebied van LVB. Dat is bepalend voor de snelheid en kwaliteit waarmee we cliënten behandelen en begeleiden. Wij begrijpen hun denkniveau en sluiten daar met onze communicatie op aan, bijvoorbeeld door pictogrammen in te zetten in plaats van lange teksten. Zo zorgen we dat cliënten ons ook begrijpen en dat we samen werken aan een realistisch eindperspectief.

Eigen kracht en regie 
Onze insteek is altijd: eigen kracht en eigen regie. Cliënten kunnen veel zelf en groeien samen met ons naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Voor jeugdige cliënten geloven we dat ieder kind recht heeft om op te groeien in een gezin. Als dat in de thuissituatie niet mogelijk is, zetten we ons gezinsvervangende netwerk in van gezinshuizen. Doordat we niet alleen in behandeling en begeleiding, maar ook in vastgoed denken, bieden we cliënten waar nodig de voor hen geschikte woonruimte. Zoals een tijdelijk thuis voor cliënten met een PGB, kortdurende intramurale opname en woonboerderijen voor een prikkelarme omgeving.

  • Jongeren helpen met vlogs over Loverboys

  • Pilot: Professionals gemeenten Assen en Hoogeveen in FACT Jeugdteams

  • Bewoners volwassenenzorg geven Ambiq een 7,59