Autisme Kennisnetwerk

01 januari 2011

Makelaar om kennis over autisme te delen
Het Autisme Kennisnetwerk is een samenwerking van (voorlopig) zeven partners: Stichting ZML TWOG, Ambiq, Carint Reggeland, MEE Veluwe-IJsseloevers, Jarabee, Mediant en Dimence.

We werken samen in de provincie Overijssel om:
  • de kwaliteit van diensten te verbeteren;
  • de participatie van mensen met autisme te verbeteren;
  • alle gemeenten in Overijssel nog autismevriendelijker te maken.
De hulpvraag van mensen met autisme is gevarieerd en betreft meerdere levensgebieden. Daarnaast is de wetenschap en kennis over behandeling en begeleiding nog volop in beweging. Daarom werkt het Autisme Kennisnetwerk als een makelaar voor autismekennis over alle levensgebieden heen. We brengen multisectorale expertise over autisme bij elkaar in kennisbijeenkomsten en bieden producten/diensten zoals de Masterclass en een autisme consult aan huisartsen, (hoger) onderwijs, Centra voor Jeugd & Gezin etcetera.

In samenwerking met