Behandeling thuis [ambulant]

‘Ambulant’ betekent dat onze hulpverlener bij jullie thuis komt. Veel mensen vinden dat prettig: ondersteuning in hun eigen vertrouwde omgeving. We bieden ambulante hulp in allerlei situaties. Van een alleenstaande ouder, tot een heel gezin. En van 1 keer per 3 weken, tot dagelijks.
 
Soms combineren we dit met andere behandelvormen. Zoals naschoolse dagbehandeling of weekend- en vakantieopname. Kinderen/jongeren komen dan bij ons na school of op vrije dagen. Er is alle tijd om te spelen, knutselen of huiswerk te maken. Samen met de andere kinderen en jongeren die er zijn.
 
Deze soorten hulpverlening horen bij ‘Behandeling thuis’:
 

Baby IOG

Baby IOG

De poli van Ambiq biedt, naast reguliere IOG, ook baby-IOG. IOG staat voor Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling. Baby-IOG is de module IOG die zich specifiek richt op ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) die een baby of dreumes hebben in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. 

Een belangrijk aandachtspunt bij baby-IOG is de hechting tussen ouders en de baby. Hechting is een proces van interactie tussen een kind en een of meer van zijn opvoeders dat leidt tot een duurzame affectieve relatie. 
De eerste levensjaren van het kind, zijn de belangrijkste periode om een veilige basis te ontwikkelen. Een veilige hechting is van groot belang voor een gezonde 'eigen ik' ontwikkeling van het kind.


Doelgroep en doel
 

Baby IOG richt zich op de ontwikkeling van de opvoedingsvaardigheden van de ouders ten opzichte van de baby. Daarnaast hebben een of beide ouders een LVB, eventueel aanvullende psychische problematiek, dan wel systeemproblematiek.

De hulp richt zich, afhankelijk van de vraag, op een of meerdere gebieden van de ouder:
 • Relaties
 • Sociaal netwerk
 • Hygiëne
 • Ontwikkeling van de baby
 • Jij en jouw gezin
 • Zelf jong zijn (bij jonge ouders)
 • Veiligheid
 • Zelfstandig wonen en leven
 • Visie op opvoeden

Uitgangspunten

Gezinshulpverleners voor de Baby-IOG zijn gespecialiseerd in de hulp aan ouders met jongere kinderen.
De hulpverleners zijn opgeleid in hechtingsontwikkeling (Basic Trust, VIB), veiligheid (Signs of Safety) en basishouding (IAG).
Baby-IOG heeft een nauwe samenwerking met de ouder-kindgroep (OKB) binnen Ambiq. Dit geeft de mogelijkheid om baby-IOG indien nodig uit te breiden naar een 24-uurspopname, maar ook dat de OKB afgebouwd kan worden middels baby-IOG.


Indicatie

Een beschikking van baby-IOG wordt afgegeven op de baby voor 8 tot 10 uur per week, afhankelijk van de casus. Baby-IOG wordt doorgaans ingezet voor minimaal 1 jaar. 
 

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl /088 - 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nlof telefonisch via 088 - 777 6000.

button bekijk flyer

Crisis Systeem Interventie (CSI)

Crisis Systeem Interventie (CSI)

Crisis Systeem Interventie (CSI) is voor gezinnen die al allerlei hulpverlening hebben gehad. Vaak van verschillende instanties. Met CSI is er één regisseur die samen met een team aan ambulant hulpverleners in het gezin komt. De regisseur is aanspreekpunt voor het gezin en het team. Het team van ambulant hulpverleners draaien met elkaar het aantal in te zetten uren in het gezin. Hij of zij is er elke dag en ondersteunt het hele gezin. Met als doel: zorgen dat een kind/jongere thuis kan blijven wonen. Of terug kan komen na een uithuisplaatsing.

Zo werkt Crisis Systeem Interventie

CSI is een intensief traject, dat gemiddeld 16 weken duurt. Het aantal in te zetten uren is flexibel, tot maximaal 24/7. Dit is een opname binnen een locatie van Ambiq. We beginnen met 4 weken observatie: ontdekken welke problemen er zijn. Dan weet de hulpverlener hoe we het beste kunnen helpen.
 
Daarna gaan jullie 8 weken aan doelen werken. Wat willen jullie als gezin bereiken? En welke doelen heeft ieder gezinslid voor zichzelf? Onze hulpverlener is er om tips en advies te geven en vragen te beantwoorden.
 
Doelen zijn bijvoorbeeld:
 • Meer zelfvertrouwen krijgen als ouders. Dat zorgt voor beter/leuker contact met de kinderen
 • Minder boosheid bij kinderen. Doordat zij goed in hun vel zitten
 • Zorgen dat mensen voor jullie klaar staan als het nodig is. Zoals vrienden, familie of buren
De laatste 4 weken werken we aan het vasthouden van alle verbeteringen. Zodat ouder(s) en kind(eren) samen positief verder kunnen. Ook na CSI kunnen we nog (minder intensieve) ondersteuning bieden. Door Ambiq wordt een advies gegeven ten aanzien van de eventuele in te zetten vervolghulp.

 

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

FACT Jeugd

FACT Jeugd

FACT Jeugd is een team. In dat team werken onze hulpverleners samen met medewerkers van andere organisaties. Zoals verslavingszorg of psychiatrie. Wij helpen het hele gezin. Met als doel: zorgen dat kinderen/jongeren thuis kunnen blijven wonen.
 
Doordat wij samenwerken, heeft het gezin één aanspreekpunt. Altijd een vertrouwd gezicht en iemand die jullie goed kent. Dat is wel zo prettig.

Zo werkt FACT

Het FACT team helpt jonge mensen (van 12 tot 27 jaar) met psychische problemen, problemen thuis, schulden en/of verslaving. En we helpen als opgroeien moeilijk is, door problemen in het gezin.
 
Jullie vaste hulpverlener komt bij jullie thuis. We bieden hulp in een vertrouwde omgeving. FACT Jeugd heeft zo al veel gezinnen succesvol geholpen. FACT is een tijdelijke ondersteuning. We blijven totdat jullie zelf weer verder kunnen.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

Families First

Families First

Families First is ondersteuning voor het hele gezin. Wij helpen als jullie er samen niet meer uitkomen. Vaak gaat het om een crisis.
 
Het doel is dat kinderen/jongeren gewoon thuis kunnen blijven wonen. En dat alle gezinsleden (weer) beter met elkaar kunnen omgaan. Onze ondersteuning is kort, ongeveer 3 maanden. In die periode zijn we er elke dag. We blijven totdat de crisis voorbij is. En soms blijven we ook daarna nog ondersteunen.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IOG en LOG)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

Dagelijkse ondersteuning bij jullie thuis, voor het hele gezin. Ons doel: zorgen dat een kind/jongere thuis kan blijven wonen. Of terug kan komen na een uithuisplaatsing. We helpen jullie om op een positieve manier met elkaar om te gaan.

Zo werkt deze gezinsbehandeling

Waar lopen jullie in het dagelijks leven tegenaan? Daar helpt onze hulpverlener bij. Het hele gezin kan met vragen bij de hulpverlener terecht. Samen werken we aan drie dingen:
 • Ouders krijgen meer zelfvertrouwen over het opvoeden. Dat zorgt voor beter/leuker contact met de kinderen
 • Kinderen voelen zich fijner. Dat zorgt voor minder boosheid
 • Mensen staan voor jullie klaar als het nodig is. Zoals vrienden, familie of buren
Deze gezinsbehandeling is intensief. Jullie leren de hulpverlener dus goed kennen. En hij/zij moet veel over jullie weten, om goed te kunnen helpen. Bijvoorbeeld: hoe gaat het op school of het werk? Gebruiken jullie (thuis) alcohol of drugs? Wat doen jullie graag in de vrije tijd?

Omgaan met de verkeerde mensen

Krijgt een kind/jongere met de politie te maken? Dan proberen we samen:
 • Te voorkomen dat het vaker gebeurt
 • Te zorgen dat jullie kind thuis kan blijven wonen
 • Te voorkomen dat hij of zij in de criminaliteit belandt

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

Naschoolse dagbehandeling

Naschoolse dagbehandeling

Kinderen opvoeden is moeilijk, voor elke ouder. En opgroeien (kind zijn), valt ook niet mee. Hebben jullie het soms moeilijk met elkaar? Dan kan de naschoolse dagbehandeling helpen. Dat geeft ouders en kind(eren) wat tijd voor zichzelf.

Zo werkt de naschoolse dagbehandeling voor kinderen

Deze dagbehandeling is voor kinderen en jongeren. Jullie zijn meteen na schooltijd welkom bij ons op de groep. Om te spelen, huiswerk te maken of iets anders te doen.
 
Hier kun je ontspannen. En beter leren omgaan met jezelf, met anderen en met vrije tijd. Jij bepaalt zelf wat je precies wilt leren. De meeste kinderen komen drie of vier keer per week. We zijn open tot half acht ’s avonds, van maandag tot en met donderdag. Sommige locaties ook op vrijdag. Een of twee keer per maand kunnen jullie blijven slapen. In een weekend of vakantie. Dan gaan we vaak ook iets leuks doen.

Zo werkt de naschoolse dagbehandeling voor ouders

We kunnen ouders ook extra ondersteunen. Met een hulpverlener die elke drie weken bij u komt. Zodat u kunt vertellen hoe het thuis gaat, en vragen kunt stellen. Wilt u graag vaker ondersteuning? Kijk dan eens bij ambulante gezinshulpverlening.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.
 

Onderwijs-zorgarrangementen ambulant STA!

Onderwijs-zorgarrangementen ambulant STA!

Deze behandeling is voor kinderen die last hebben van psychische problemen, (vooral) op school. Dat kan van alles zijn. Moeite met rustig op een stoel blijven zitten, bijvoorbeeld. Of andere kinderen uitdagen.

Wij helpen kinderen om:
 • Beter met anderen te kunnen omgaan
 • Minder boosheid of verdriet te voelen
 • Op school te kunnen blijven

Zo werkt STA! ambulant

Met STA! blijven kinderen gewoon naar school gaan. Onze hulpverlener komt ook regelmatig op school. We bespreken van tevoren hoe we kunnen helpen. Wat is het doel? Daar gaan we met elkaar aan werken: kind, ouder(s), leraar en hulpverlener. 
 
Na de behandeling kunnen kinderen weer helemaal meedoen op school. En behalve ondersteuning op school, kunnen we het gezin thuis ook verder helpen.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.


Onderwijs-zorgarrangementen deeltijd STA!

Onderwijs-zorgarrangementen deeltijd STA!

Deeltijd STA! is voor kinderen die last hebben van psychische problemen. Moeite met rustig op een stoel blijven zitten, bijvoorbeeld. Of andere kinderen uitdagen. Het kan van alles zijn.
 
Wij helpen kinderen om:
 • Beter met anderen te kunnen omgaan
 • Minder boosheid of verdriet te voelen
 • Op school te kunnen blijven

Zo werkt STA! ambulant

We bespreken van tevoren hoe we kunnen helpen. Wat is het doel? Daar gaan we met elkaar aan werken: kind, ouder(s), leraar en hulpverlener. De kinderen krijgen hulp op school. Onze hulpverlener overlegt met de leerkracht hoe vaak hij/zij komt. Daarnaast krijgt een kind groepstherapie: twee keer per week van 12:30 tot 16:00 uur, bij ons op de groep.
 
Na de behandeling kunnen kinderen weer helemaal meedoen op school.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

Volledig Pakket Thuis: Thuis Werkt!

Volledig Pakket Thuis (Thuis Werkt!)

Volledig Pakket Thuis (VPT) helpt gezinnen thuis, om beter samen te leven. Deze behandeling werkt heel goed. Juist doordat kinderen gewoon thuis blijven wonen.

Zo werkt Volledig Pakket Thuis

Iedereen in jullie gezin gaat aan zijn/haar eigen doel werken. Voor kinderen is dat vaak: beter met zichzelf en anderen leren omgaan. Ouders willen vaak tips en advies over de opvoeding. Iedereen krijgt de behandeling of begeleiding die past.
 
We helpen trouwens niet alléén thuis. Onze hulpverlener kan ook meegaan naar andere plekken. Zoals school of de sportclub.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000. 

Weekend- en vakantieopvang

Weekend- en vakantieopvang

Logeren bij Ambiq. Dat kan even lucht geven, voor kinderen en ouders. We bieden opvang op verschillende plekken, zoals een behandelgroep of gezinshuis. Sommige locaties zijn in een woonwijk en andere buitenaf.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.
 

Zeer Intensieve Gezinsbehandeling (ZIG)

Zeer Intensieve Gezinsbehandeling (ZIG)

ZIG betekent: ondersteuning bij jullie thuis, voor het hele gezin. We helpen jullie om positief met elkaar om te gaan. Zo willen we zorgen dat een kind/jongere thuis kan blijven wonen. Of terug kan komen na een uithuisplaatsing.

Zo werkt Zeer Intensieve Gezinsbehandeling

ZIG is voor gezinnen met meer dan één probleem. Daarom maken we een team van hulpverleners. Elke hulpverlener biedt een andere behandeling of ondersteuning. Het is een intensief traject, dat 12 tot 16 weken duurt. De hulpverleners komen meerdere dagen per week bij jullie thuis. Niet de hele dag, maar wel meerdere uren. We beginnen met observatie: ontdekken welke problemen er zijn. Dan weten we hoe we jullie kunnen helpen. Daarna gaan jullie aan doelen werken. Wat willen jullie als gezin bereiken? En welke doelen heeft ieder gezinslid voor zichzelf? Onze hulpverleners zijn er om tips en advies te geven en vragen te beantwoorden.
 
Doelen zijn bijvoorbeeld:
 • Meer zelfvertrouwen krijgen als ouders. Dat zorgt voor beter/leuker contact met de kinderen
 • Minder boosheid bij kinderen. Doordat zij goed in hun vel zitten
 • Zorgen dat mensen voor jullie klaar staan als het nodig is. Zoals vrienden, familie of buren
De laatste weken werken we aan het vasthouden van alle verbeteringen. Zodat ouder(s) en kind(eren) samen positief verder kunnen. Ook na ZIG kunnen we nog (minder intensieve) ondersteuning bieden.
 
Vragen en aanmelden
Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

film button ambiq  

Flyer voor professionals

Flyer voor gezinnen 
 • Ambiq, specialist licht verstandelijke beperking

  Behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Voor een zo zelfstandig mogelijk leven.


  Lees meer

 • blank

  Locaties

  Klik hier voor onze locaties.


  Lees meer

 • blank

  Podcasts

  Het is 2021; en dit jaar bestaan we als Ambiq 10 jaar. Dit hoogtepunt laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Dit jaar kijken we terug op Ambiq van het afgelopen…


  Lees meer

 • blank

  Corona

  Ambiq houdt zich aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en RIVM.  In de laatste persconferentie van de overheid zijn opnieuw versoepelingen aangekondigd.  Corona is niet weg. Er zullen nog steeds…


  Lees meer

 • blank

  Veilig mailen

  Ambiq gebruikt Zivver voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie Ambiq gebruikt het programma Zivver om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Hierdoor garanderen wij dat wij deze gevoelige informatie met…


  Lees meer

 • blank

  Goede Smaaq

  Goede Smaaq in Hoogeveen Met het zweet op het voorhoofd loopt het personeel rond. Het is een flink hete dag, maar de nieuwe voorraad komt aan en iedereen helpt om…


  Lees meer

 • blank

  Duurzaamheid

  Ambiq vindt het belangrijk om zorgvuldig met het klimaat en het milieu om te gaan. Als zorginstelling is het van belang om naast duurzame zorg en duurzame inzetbaarheid, medewerkers ook…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Freek - clustermanager

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Freek, clustermanager Twente in Hengelo. "Het werken bij Ambiq is uniek, omdat we elke dag een bijdrage kunnen…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Colin - applicatiebeheerder

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Colin, applicatiebeheerder op het bedrijfsbureau in Hengelo. "Ambiq is een flexibele, informele en laagdrempelige organisatie. Tussen de verschillende…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Leonie - pedagogisch medewerker

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Leonie, pedagogisch medewerker bij Ambiq in Hengelo. "Binnen Ambiq is er een fijne sfeer om te werken. Naast…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Susy - gezinshuisouder

  Welkom bij Ambiq! Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Susy, gezinshuisouder in Oldenzaal. "Mijn motto voor het werken bij Ambiq is afkomstig uit het onderwijs (Elena Carmona van…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Marianne - gezinshulpverlener

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Marianne, gezinshulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Werken bij Ambiq is uniek, omdat er veel mogelijkheden zijn om te…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Laura - gedragswetenschapper

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Laura, gedragswetenschapper bij Ambiq in Hardenberg en Hoogeveen. "Wat ik een enorme kracht vind van de medewerkers bij Ambiq,…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Jeroen - PMTer

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Jeroen, psychomotorisch therapeut (PMT'er) bij Ambiq in Hengelo. "Uniek aan Ambiq is dat we proberen maatwerk te bieden,…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Gert Jan - ambulant hulpverlener

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijambiq.nl Het verhaal van Gert Jan, ambulant hulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Ik voel mij gesteund in mijn ontwikkeling. Daarbij vind ik…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Ilona - ambulant hulpverlener

  Welkom bij Ambiq! Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijambiq.nl Het verhaal van Ilona, ambulant hulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Sinds 2002 ben ik werkzaam bij Ambiq. Wat mij in al…


  Lees meer

 • blank

  Magazine Bliq

  Bliq op Blended hulpverlenen Hieronder vind je het magazine 'Bliq op blended hulpverlenen'. Dit magazine is uitgebracht in juni 2021 voor medewerkers en vrijwilligers van Ambiq. Lees het magazine: Klik hier.…


  Lees meer

 • blank

  Bedankt

  Dankjewel voor je sollicitatie! Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.   


  Lees meer