'Een passende plek voor kind en ouders door hulp van ThuisWerkt!' - Afslag AmbiqVandaag in 'Afslag Ambiq':
  •  ThuisWerkt-medewerkers Linette, Annemiek en Anouk.
De visie van Ambiq is dat ieder kind het beste thuis kan opgroeien. Daarom organiseert Ambiq de zorg zoveel mogelijk bij cliënten thuis (ambulant). Voor hulp aan cliënten en ouders met (zeer) ernstige gedragsproblemen heeft Ambiq ThuisWerkt ontwikkeld. ''Ambulant werken, samenwerken met groepen, de brug leggen tussen het weer thuis of ergens anders kunnen wonen... Wij zijn eigenlijk alles in één!''  

ThuisWerkt behandelt en begeleidt cliënten op het moment dat een jongere op een 24-uurs behandelgroep van Ambiq wordt geplaatst. Dit met als doel, de opname op de groep te verkorten en terug te gaan naar huis óf een ander perspectief te verhelderen. ThuisWerkt is een traject wat maximaal achttien maanden duurt waarvan de cliënt niet langer dan negen maanden op een groep verblijft, want daarna gaat de behandeling thuis door. Het eindperspectief wordt samen met ThuisWerkt, de ouders en het kind verhelderd en is vanaf dag één duidelijk.  

Even terug in de tijd... 
Linette, Annemiek en Anouk zijn alle drie werkzaam binnen het ThuisWerkt team van Ambiq. Eén in Hengelo, één in Almelo en de ander in Enschede. Verschillende afslagen dus bij elkaar, maar met één duidelijk doel: ThuisWerkt op de kaart zetten! En ze hebben iets met elkaar gemeen. Voordat ze begonnen met het werken bij ThuisWerkt, werkten ze alle drie bij een naschoolse dagbehandeling van Ambiq. Ondanks dat ze het groepswerken leuk vonden, kriebelde het bij hen alle drie om het ambulante pad op te gaan en de stap te maken naar ThuisWerkt. 

Zo werkt Linette van de 14 jaar binnen Ambiq alweer 6 jaar bij het ThuisWerkt team: ‘Eerst waren we heel zwevend. Vandaar dat er poli's binnen Ambiq zijn gevormd en we nu bij ‘iets’ horen.’  Annemiek werkt op de poli Almelo. Ze merkte dat ze meer systemisch en ambulant wilde gaan werken. ‘Ik heb affiniteit met de groep, weet goed waar ik over praat, en kan me door mijn werkervaring verplaatsen in anderen. Het is divers, solistisch maar ook weer niet: het is een mix!’  

Op de poli Enschede werkt ThuisWerkt-medewerkster Anouk. Ze heeft verschillende behandelvormen in haar rugzak zitten, waaronder nu ThuisWerkt. ‘Hoe mooi is het dat je een brug kan slaan tussen de groep én thuis. Dat je het systeem thuis meeneemt in het proces. Daar wou ik graag meer over weten, wat maakt dat ik hiervoor heb gekozen.’ 

Hoe ervaringen worden ingezet in het ThuisWerkt-traject 
Volgens Annemiek leveren ze bij ThuisWerkt zorg op maat. 'Als we kijken naar de visie van ThuisWerkt dan is de meest ideale situatie, dat we al vroeg betrokken zijn in de behandeling om eigenlijk een stuk perspectief te verhelderen met het gezin.’ Linette en Anouk zijn het hiermee eens. ‘Helaas wordt ThuisWerkt vaak achteraf ingezet. Dan komen wij met onze ‘gereedschapskoffer’ in de hand bij een gezin of op een groep, en moeten wij wat zich daarvoor heeft afgespeeld ‘repareren’. Dit is jammer, want we voegen gelijk bij de start voor beide partijen waarde toe.’  

Linette vult aan: ‘Als de wens van ouders is dat hun kind weer thuis kan komen wonen, onderzoeken wij of dit haalbaar is en of een ander perspectief misschien beter passend lijkt te zijn. Óók hierin kunnen wij wat betekenen: samen kijken naar wat het kind nodig heeft buitenshuis maar wel met zoveel mogelijk fijn contact met ouders.’  

ThuisWerkt medewerker Anouk is bij het ene gezin meer betrokken dan bij een ander gezin. Dat ligt maar net aan wat de vraag is van ouders en in welke fase zij zitten. Wanneer het kind bijna weer thuis gaat wonen, komt ze vaker in een gezin om hen hierbij te helpen. ‘We werken met een opbouwschema waaraan doelen zijn gekoppeld. De overgang van de groep en weer naar huis, naar nog steeds thuis. Wat is er nodig om de volgende stap te kunnen maken? Daar helpen wij onder andere mee.’  Doelen voor zo'n opbouwschema kunnen onder andere zijn: de jongere gaat weer volledig thuis wonen of ik accepteer de grenzen van mijn ouders. Bij elk doel kijken Linette, Annemiek of Anouk samen met ouders en het kind naar hoelang zo'n stap duurt. Linette: ‘Bij de één kan een doel een half jaar duren en bij de ander misschien wel een paar weken. Iedereen is daar anders in.’   

Maak weerstand bespreekbaar 
Het doel van een ThuisWerkt-traject is om de opnameduur te verkorten. Denk hierbij aan kinderen en jongeren die op een 24-uursbehandelgroep van Ambiq wonen en die voor dit traject in aanmerking komen. ‘Het is 9 maanden op de groep én 9 maanden na de groep’, aldus Linette. In de eerste weken van een ThuisWerkt-traject maken medewerkers kennis met de ouder(s) en komt er een hulpverleningsrelatie tot stand.  

Anouk vindt het hierbij belangrijk dat de ouders gehoord worden. De ouders worden nergens van beschuldigd. Het gaat erom dat Ambiq met de ouders meedenkt. Daar kan weerstand bij komen kijken. Linette: ‘Het is logisch dat ouders weerstand voelen. Belangrijk hierbij is wat deze weerstand over de ouder zegt en in welk proces hij of zij zit’. Anouk: ‘Wanneer ik weerstand merk in een gezin, maak ik dit bespreekbaar, zodat we daarna weer verder kunnen. Samenwerking is van belang.'  

Een passende plek zoeken, passend voor het kind en de ouders 
De diversiteit, de verbinding met thuis en met de groep, de collega's om je heen en het altijd kunnen terugvallen op elkaar maakt het werken bij ThuisWerkt volgens het team mooi. Linette, Anouk en Annemiek gunnen de kinderen, ouders en het gezin zo'n traject. Annemiek: ‘Het geeft mij energie wanneer ik in een casus zit met een succesvolle terugplaatsing naar huis. Of als we een andere passende thuisplek zoeken dat passend is voor het kind en de ouders.’  

Anouk:‘Ik vind het bruggetje van de groep naar huis mooi. Ik miste dat stukje op de groep. Ouders meenemen in beslissingen en denkwijzen en het afwisselende contact met collega's, en dat je zowel op de groep als bij ouders thuis staat is gaaf!’ Linette sluit af: ‘De cliënt en het cliëntsysteem eigenaar maken van de behandeling, dat geeft mij energie! Denken met elkaar in mogelijkheden, niet in problemen. Deze behandeling is alles in één!’ 

Ervaring ouders:
'Als wij in één woord moeten omschrijven wat Thuis Werkt voor ons betekent, dan is dit het woord 'landingsbaan'. Terwijl onze zoon een traject op de groep van Ambiq doorloopt, is er aandacht geweest voor de ontwikkeling van ons als ouders. Wij zijn betrokken bij de behandeling op de groep en dat is een prettige ervaring voor ons geweest. De behandeling op de groep stopt niet bij ons kind. Vanaf het moment dat onze zoon weer volledig thuis woont, is er veel aandacht voor het toepassen van geleerde vaardigheden. Met de ThuisWerkt-medewerker reflecteren we wekelijks bewust op zaken die spelen in ons gezin. Hierdoor hebben we kunnen voorkomen dat wij als gezin terugvallen in 'oude gedragingen'. Samen hebben we hobbels op ons pad leren wegstrijken, waardoor we binnenkort onze behandeling succesvol kunnen afronden'.