Welke behandeling biedt de poli?

De poli van Ambiq, biedt hulp aan kinderen/jongeren met een LVB die kampen met seksuele gedragsproblemen en/of traumagerelateerde problemen. Ook verleent de poli hulp aan belangrijke mensen in de omgeving van deze kinderen/jongeren zoals ouders, leerkrachten, begeleiders en instellingen.


LVB-specialist

Als specialist op het gebied van LVB en bijkomende problematiek, beantwoorden we niet alleen vragen van cliënten en hun ouders. Professionals uit het hele land weten ons te vinden voor consult & advies. We doen onderzoek naar de effectiviteit van (nieuwe) behandelmethodes, zodat ons aanbod optimaal aansluit bij de hulpvragen vanuit de veranderende samenleving.

Daarnaast verbreden we onze kennis door samen te werken met ketenpartners, koepelorganisaties en onderwijsinstellingen. Al deze expertise delen we binnen onze branche door publicaties, bijeenkomsten, trainingen en consultatie & advies. Met onze poli richten we ons op het behandelen en het voorkomen van problemen rondom seksualiteit en trauma waarbij behandeling van gehechtheidsproblematiek een onderdeel kan zijn.

U kunt bij de poli terecht voor preventie, diagnostiek, behandeling, voorlichting, consultatie, advies en deskundigheidsbevordering.
  • Preventie: training vlaggensysteem, Snelle Opvang bij Seksueel misbruik (SOS) bij mensen met een verstandelijk beperking, training 'zorgen voor getraumatiseerde kinderen', seksuele voorlichting, weerbaarheidstraining
  • Specialistisch onderzoek naar seksuele problemen, trauma inclusief gezinsonderzoek/taxatie
  • Specialistische behandeling waaronder EMDR, Trauma Focus Cognitieve Gedragstherapie, muziektherapie, Psychomotorische Therapie (PMT), beeldende therapie, systeemtherapie, Video Interactie Begeleiding en hechting, differentiatie- en fasetherapie.
  • Kinderen met ADHD hebben het moeilijk 's ochtends

  • ​Volwassenenzorg binnen Ambiq: gericht op begeleiding en wonen

  • Goede Smaaq: Ruimte, rust en hartelijkheid