Welke behandeling biedt de poli?

De poli van Ambiq biedt hulp aan kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) die kampen met seksuele gedragsproblemen en/of traumagerelateerde problemen. Ook verleent de poli hulp aan belangrijke mensen in de omgeving van deze kinderen/jongeren. Denk aan hun ouders, leerkrachten, begeleiders en instellingen.Specialist licht verstandelijke beperking
Als specialist op het gebied van LVB en bijkomende problematiek, beantwoorden we niet alleen vragen van cliënten en hun ouders. Professionals uit het hele land weten ons te vinden voor consult en advies. We doen onderzoek naar de effectiviteit van (nieuwe) behandelmethodes, zodat ons aanbod optimaal aansluit bij de hulpvragen vanuit de veranderende samenleving.

Daarnaast verbreden we onze kennis door samen te werken met ketenpartners, koepelorganisaties en onderwijsinstellingen. Al deze expertise delen we binnen onze branche door publicaties, bijeenkomsten, trainingen en consultatie en advies. Met onze poli richten we ons op het behandelen en het voorkomen van problemen rondom seksualiteit en trauma waarbij behandeling van gehechtheidsproblematiek een onderdeel kan zijn.

Bij de poli kunt u terecht voor...
U kunt bij de poli terecht voor preventie, diagnostiek, behandeling, voorlichting, consultatie, advies en deskundigheidsbevordering.
  • Heidi Kluin (STA!) over de Nationale dag van het Onderwijs

  • Anita Schemmekes nieuwe bestuurder Ambiq