Hoe kan Ambiq helpen?

Ambiq is de expert in elke vorm van behandeling, begeleiding en ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) met bijkomende problematiek. Wij werken met teams van specialisten, zodat onze cliënten op iedere vraag een passend antwoord krijgen. Ook als een cliënt en zijn of haar ouders nog niet precies weten wat hun hulpvraag is. De behandelingen en begeleiding die we bieden vallen onder de onderstaande hoofdthema’s. Binnen elk thema is er een aantal behandelvormen, die we voor een cliënt combineren tot zijn of haar persoonlijke zorgpad.Snel en adequaat
Binnen 72 uur na uw verwijzing maken we een afspraak om cliënten thuis te bezoeken voor een gesprek. In geval van spoed gebeurt dat nog dezelfde dag. Het besluit om hulp in te schakelen is voor cliënten vaak een grote stap, waar we snel en adequaat op willen reageren. We nemen elke cliënt serieus en richten onze ondersteuning in naar zijn of haar behoeftes.

Zijn wie je bent
We stellen mensen op hun gemak en accepteren iedereen zoals hij is. Bij onze doelgroep is het belangrijk om begrijpelijke informatie te geven en duidelijke afspraken te maken. Daar zijn we bedreven in, zodat we direct in goed overleg met de cliënt een behandel- of begeleidingsplan kunnen maken. De eigen kracht van mensen is ons uitgangspunt en we omschrijven vanaf dag één het eindperspectief. Samen werken we aan een zo zelfstandig mogelijke toekomst.

Kennis vergroten en delen
Als expert LVB willen we onze kennis vergroten en delen. We doen eigen onderzoek, waarvan we de resultaten intern en extern delen. Zo informeren we de hele keten over nieuwe producten en verbeterde methodes, gebaseerd op de behoeftes van onze cliënten.

Zo ambulant mogelijk
We werken bij voorkeur ambulant, vanuit de thuissituatie. Als het echt niet anders kan hebben we intramurale plaatsen beschikbaar, om een gezin ruimte te geven en vanuit een stabiele situatie met de behandeling en/of begeleiding te starten.

Samen met ouders, verzorgers, kinderen en jongeren
Onze ondersteuning gebeurt altijd in samenspraak met het kind of de jongere waar het om gaat en met zijn of haar ouders/verzorgers. Waar we het begrip ‘kind’ gebruiken doelen we ook op jongeren. Waar we het over ‘ouders’ hebben bedoelen we ook andere verzorgers, zoals pleegouders, gezinshuisouders of een voogd. 

Onderzoek

Ambiq werkt vanuit de hulpvraag van het kind en zijn of haar ouders. Zij geven aan welke ondersteuning nodig is en daar zoeken we de beste behandelvormen bij. Als bij de intake blijkt dat de hulpvraag nog niet (helemaal) duidelijk is, beginnen we met observatie en diagnostiek om vast te stellen bij welke behandelvorm(en) het kind het meest gebaat is.
 

Behandelvormen

Trainingen

Een training kan vaak helpen om dingen beter te begrijpen. We bieden allerlei soorten trainingen, voor cliënten én ouders. Denk aan het leren omgaan met social media, het verdriet van een scheiding of doe-trainingen (met muziek, sport of knutselen). Zo helpen we iedereen verder, op een manier die bij hem of haar past.
 

Behandelvormen

Therapie

Therapie is een goede manier voor kinderen om een nare gebeurtenis te verwerken, zoals een scheiding of overlijden. De behandeldoelen van therapie zijn bijvoorbeeld: leren omgaan met boosheid of minder bang te worden. Onze vormen van therapie zijn meestal non-verbaal, bedoeld om nieuwe ervaringen op te doen en hiermee te experimenteren. Onze vaktherapeuten kijken samen met een kind welke therapie kan helpen en wat hem of haar aanspreekt, zoals muziektherapie of creatieve therapie. We kunnen ook een combinatie van therapieën inzetten.

 

Behandelvormen

Behandeling thuis [ambulant]

Voor ambulante behandelvormen komt onze hulpverlener op afgesproken tijden bij een gezin thuis. Dit kunnen we combineren met naschoolse dagbehandeling of weekend/vakantieopname. Het kind werkt bij ons aan zijn of haar behandeldoelen en dat geeft de ouders thuis wat lucht. Eventueel bieden we hen ook behandeling en of begeleiding.

 

Behandelvormen

Behandeling met verblijf [intramuraal]

Bij Intramurale behandeling plaatsen we kinderen en jongeren tijdelijk op een van onze behandelgroepen of in een gezinshuis. Hier gaat een uitgebreide screening aan vooraf om de plek te vinden die het beste bij hen past. De groepsleider werkt met de kinderen aan leerdoelen en overdag gaan ze gewoon naar school of een dagbesteding. Natuurlijk zijn ook de ouders hier nauw bij betrokken, want zij kennen hun kind het beste. Het doel is om het gezin zo snel mogelijk te herenigen.

 

Behandelvormen

Crisis

Als er sprake is van ernstige problemen binnen een gezin is tijdelijke uithuisplaatsing van een kind soms onvermijdelijk. In geval van acute situaties gaan we zelfs direct over tot uithuisplaatsing om van daaruit een oplossing te zoeken. Wij verzorgen crisisopvang, waarbij we het leven van de kinderen zo min mogelijk ontregelen. De dagelijkse activiteiten zoals school of een dagbesteding gaan gewoon door.

 

Behandelvormen

 • Ambiq, specialist licht verstandelijke beperking

  Behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Voor een zo zelfstandig mogelijk leven.


  Lees meer

 • blank

  Locaties

  Hoofdkantoor: Ambiq, Sabina Klinkhamerweg 21, 7555 SK Hengelo Postadres: Postbus 820, 7550 AV Hengelo Het algemene nummer is 088 777 6000 Klik hier voor onze locaties.


  Lees meer

 • blank

  Werkend leren bij Goede Smaaq

  Met het zweet op het voorhoofd loopt het personeel rond. Het is een flink hete dag, maar de nieuwe voorraad komt aan en iedereen helpt om de spullen bij de…


  Lees meer