Behandeling met verblijf [intramuraal]

Bij Intramurale behandeling plaatsen we kinderen en jongeren tijdelijk op een van onze behandelgroepen of in een gezinshuis. Hier gaat een uitgebreide screening aan vooraf om de plek te vinden die het beste bij hen past. De groepsleider werkt met de kinderen aan leerdoelen en overdag gaan ze gewoon naar school of een dagbesteding. Natuurlijk zijn ook de ouders hier nauw bij betrokken, want zij kennen hun kind het beste. Het doel is om het gezin zo snel mogelijk te herenigen.

 
Deze vormen van behandeling of begeleiding vallen onder het hoofdthema intramurale behandeling:
 

Gezinshuis

Een gezinshuis is een gewoon woonhuis, waar kinderen minder geconfronteerd worden met hun problemen. Tegelijk hebben de gezinshuisouders wel aandacht voor wat zij hebben meegemaakt. Gezinshuisouders zijn zorgprofessionals, die voor aanvullende behandelingen (zoals therapie) gebruik maken van ons aanbod. Doordat een kind in een huiselijke en geborgen sfeer terecht komt, kan hij of zij sociaal-emotioneel groeien. Dat gevoel van vertrouwen wordt alleen maar groter doordat we de ouders ook nauw bij de behandeling betrekken.


Werkwijze gezinshuis
Om te wennen aan hun nieuwe omgeving en een eigen plekje te creëren, kunnen kinderen hun eigen spullen meenemen naar hun gezinshuis. De gezinshuisouders begeleiden hen bij het werken aan leerdoelen, het invullen van vrije tijd of uitvoeren van klusjes. Overdag gaan de kinderen gewoon naar school of naar een andere vorm van dagbesteding.

We spreken van tevoren met hun ouders af hoe vaak zij kunnen bellen en of zij op bezoek kunnen komen. Indien mogelijk gaat hun zoon of dochter af en toe een weekend naar huis. Ouders blijven ouders, de gezinshuisouders zijn professionals om samen met hen aan de opvoeding te werken.

    

Intensieve Behandeling (IB)

Onze intensieve behandelgroepen liggen in een woonwijk en hebben plek voor zes tot acht kinderen per locatie. De kinderen gaan gewoon in de buurt naar school of een dagbesteding. Daarnaast werken we aan de behandeldoelen die we met hen hebben vastgesteld. Het doel is een gedragsverandering van het kind en een verbetering van de omgang binnen het gezin, zodat er perspectief is om weer naar huis te gaan.


Behandeldoelen zijn bijvoorbeeld: leren omgaan met lastige situaties, sociale vaardigheden vergroten of omgaan met anderen. Het leven in de wijk en meedoen met activiteiten in de buurt zijn een belangrijk onderdeel van deze behandelgroepen.


 

Jeugd sterk gedragsgestoord licht verstandelijk beperkt J-SGLVB

Deze behandeling is voor jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen en forse moeilijkheden op alle levensgebieden. Vaak gaat het om jongeren met psychiatrische problemen, die in aanraking komen met justitie en/of een verslaving ontwikkelen. Door hen te ondersteunen kunnen ze weer leren functioneren in allerlei situaties, zoals thuis, op school of in de vrije tijd. We richten ons op alle leefgebieden en daarom vindt deze behandeling ook plaats in een ‘drie milieus’-voorziening. Een locatie waar wonen, school/werk en vrijetijdsbesteding op dezelfde plek gebeurt.


Onze behandelgroepen zijn gevestigd in een rustige omgeving aan de rand van een woonwijk. Hier bieden we de jongeren overzicht, orde, veiligheid en toezicht. Ter ondersteuning van de behandeling kunnen we allerlei therapieën inzetten, zoals creatieve of psychomotore therapie. De behandeling en begeleiding heeft veelal een langere behandelduur vanwege de zwaarte van de problematiek. Het doel van de behandeling is dat jongeren zich goed kunnen ontwikkelen, om in de toekomst weer naar een vorm van zelfstandigheid te komen met minder intensieve begeleiding (beschermd of begeleid wonen).

Voor meer informatie over de doelgroep bekijk het visiedocument

     

Orthopsychiatrische behandeling (OPB)

Met OPB helpen we kinderen die naast een licht verstandelijke beperking ook psychiatrische problemen hebben. Deze combinatie zorgt vaak voor ernstige (gedrags-) problemen waardoor een kind zich niet goed kan ontwikkelen. OPB biedt hen een beschermde leefomgeving, met wonen, school en vrije tijdsbesteding allemaal op dezelfde plek. In overleg met het kind zelf stellen we doelen op en zoeken daar de beste therapie bij. Met deze therapie(ën), maar ook met oefensituaties, speciaal onderwijs en allerlei activiteiten, krijgt hij of zij de gelegenheid om doelen te behalen en verder te komen. We hebben drie groepen, één voor meiden en twee gemengde groepen.

Ouder-kind behandeling

In het ouder-kind behandelhuis kunnen nieuwbakken ouders en hun baby’tje aan elkaar wennen. Onze cliënten krijgen hier 24 uur per dag professionele begeleiding, gericht op drie dingen:
 • de zorg voor het kindje (voeden, wassen, aankleden) en het opbouwen van een veilige gehechtheidrelatie
 • het omgaan met de eigen problematiek of beperking en werken aan behandeldoelen
 • ondersteuning bij zelfstandig leren wonen, zoals koken, de administratie of geldzaken
Het doel van deze behandelvorm is dat cliënten zich ontwikkelen tot goede ouders, die hun eigen keuzes kunnen maken. Zij verlaten het ouder-kind behandelhuis als volwassenen, die zelfstandig kunnen wonen, goed voor het baby’tje kunnen zorgen, een veilige gehechtheidrelatie hebben opgebouwd en een veilige omgeving kunnen creëren.  


In Assen kan vervolgbehandeling plaatsvinden. De cliënten wonen zelfstandig en krijgen ambulante behandeling van een gezinshulpverlener van Ambiq met als doel zelfredzamer te worden.

          
 

Zeer intensieve behandeling (ZIB)

De Zeer Intensieve Behandeling (ZIB) is voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Wij ondersteunen hen om te leren functioneren in verschillende situaties, zoals thuis, op school en in de vrije tijd. Dat doen we door een beschermde omgeving te creëren, waar wonen, school en vrije tijdsbesteding allemaal op dezelfde plek gebeuren. Elke ZIB-locatie staat aan de rand van een woonwijk in een rustige omgeving. Hier bieden we de kinderen overzicht, orde, veiligheid en toezicht.
 

Zelfstandig leren wonen/trainingshuis voor kamer bewonen

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen bij ons terecht om te leren zelfstandig te leven. Ze krijgen een kamer in een van onze trainingshuizen en we zorgen voor intensieve begeleiding. Het doel is dat de jongere (meer) vertrouwen in zichzelf krijgt en op eigen benen leert staan.


De behandeling bestaat uit twee fasen:
 • Tijdens de eerste fase werken we aan vaardigheden om zelfstandig en zelfredzaam te worden. Zoals het vinden van een passende scholing of dagbesteding, relaties te leren onderhouden en met geld om te leren gaan. Daarnaast doen we dingen als groep, zoals samen koken en eten en met elkaar praten. In overleg met het de jongere en zijn of haar ouders kijken we of er behoefte is aan extra behandelvormen, zoals een weerbaarheidstraining of seksuele voorlichting.
 • In de tweede fase is zelfstandig wonen het einddoel. De jongere pakt steeds meer activiteiten zelf op en vraagt ondersteuning waar nodig. De groepsleiding is een paar uur per dag aanwezig om te helpen, vragen te beantwoorden of gewoon even te praten. Het hele behandeltraject duurt één tot twee jaar. 
Soms blijkt toch dat er blijvend ondersteuning nodig is. In dat geval zoeken we een goede plek voor begeleid wonen. Ook als de jongere wel een eigen woonruimte betrekt, is ambulante begeleiding mogelijk.


 
 • Ambiq, specialist licht verstandelijke beperking

  Behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Voor een zo zelfstandig mogelijk leven.


  Lees meer

 • blank

  Locaties

  Klik hier voor onze locaties.


  Lees meer

 • blank

  Werkend leren bij Goede Smaaq

  Met het zweet op het voorhoofd loopt het personeel rond. Het is een flink hete dag, maar de nieuwe voorraad komt aan en iedereen helpt om de spullen bij de…


  Lees meer