Onderzoek

Ambiq werkt vanuit de hulpvraag van het kind en zijn of haar ouders. Zij geven aan welke ondersteuning nodig is en daar zoeken we de beste behandelvormen bij. Als bij de intake blijkt dat de hulpvraag nog niet (helemaal) duidelijk is, beginnen we met observatie en diagnostiek om vast te stellen bij welke behandelvorm(en) het kind het meest gebaat is.
 
Deze vormen van behandeling of begeleiding vallen onder het hoofdthema Onderzoek:
 

Observatie en diagnostiek

Observatie en diagnostiek

Als een kind is aangemeld voor de observatiegroep voeren we een intakegesprek met hem of haar, de ouders, betrokken hulpverleners, en de gedragswetenschapper en systeemtherapeut van de observatie- en diagnostiekgroep. Ook de verwijzer is hierbij aanwezig. We bepalen samen of observatie de beste aanpak is, door te kijken of de volgende omschrijving van toepassing is:

Het kind is tussen de 7 (afhankelijk van de casus) en 18 jaar, waarbij sprake is van moeilijk verstaanbaar gedrag, een licht verstandelijke beperking en/of (het vermoeden van) een psychiatrische stoornis, dat in verschillende contexten tot problemen leidt (thuis, school, vrije tijd). Ten gevolge van onbegrip en/of het lastig interpreteren van het moeilijk verstaanbare gedrag, komen kinderen en gezinnen in een neerwaartse spiraal en ontstaat een zichzelf versterkend patroon van faalervaringen en negatieve uitkomsten. Onze opdracht is in een observatie- en diagnostiektraject van vier maanden dit moeilijk verstaanbare gedrag te duiden, te vertalen en een passend advies uit te brengen om de ontwikkelkansen voor het kind en zijn of haar (gezins)systeem te vergroten. Wij doen dit door inzet van verschillende professionals: pedagogisch medewerker, psychodiagnostisch medewerker, systeemtherapeut, speltherapeut, psychomotore therapeut, psychiater en gedragswetenschapper. Afhankelijk van de thuissituatie van het kind, verblijft het kind in deze periode gedeeltelijk of volledig op de observatie- en diagnostiekgroep, samen met ongeveer zeven andere kinderen.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl | 088 – 777 6000.
Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

Onderzoek bij de poli

Onderzoek bij de poli

Onze poli is er voor het behandelen van kinderen die iets naars hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld een auto-ongeluk, het overlijden van iemand die dichtbij hen stond, veel ruzie thuis, gepest zijn of aangeraakt zijn tegen hun zin. De poli is er ook voor kinderen die anderen ongewenst aanraken.

Wat gebeurt er voor het onderzoek?

Zowel ouders als een begeleider of (gezins)voogd kunnen een kind aanmelden bij de poli. De intake vindt plaats zodra er een plaatsingsmogelijkheid is, waarbij onze vaktherapeut met het kind en zijn of haar ouders bespreekt wat de reden is voor de aanmelding.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek gebeurt door een psycholoog en de exacte invulling verschilt per kind. Er is geen standaard duur van het gesprek en het kan zijn dat we meerdere sessies houden. De psycholoog gaat ook met de ouders in gesprek en met andere mensen die dichtbij het gezin staan, zoals een leerkracht of trainer van de sportclub. Op basis hiervan kan onze psycholoog eventueel collega’s inschakelen, zoals een onderzoeker of therapeut.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na het onderzoek bespreekt onze psycholoog de uitkomsten met de ouders. Kinderen van twaalf jaar of ouder mogen hierbij aanwezig zijn. Kinderen van zestien jaar of ouder bepalen zelf wie er bij het gesprek aanwezig is. De psycholoog deelt de resultaten van het onderzoek, vergezeld van een advies voor bepaalde therapie, behandeling of begeleiding. Dit kan alleen op het kind betrekking hebben of op het hele gezin.

Vragen en aanmelden 

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000.  
Aanmelden kan via  intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000. 

bekijk flyer button ambiq    

Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek kan antwoord geven op vragen over het cognitieve en neuropsychologische functioneren van een cliënt, en van zijn of haar persoonlijkheidsontwikkeling. Ook kan er onderzocht worden of er sprake is van een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD.

Hoe verlopen de aanvraag en het onderzoek?

Soms is er niet direct ruimte om te starten met psychodiagnostisch onderzoek. Zodra er plek is, wordt er eerst een intakegesprek ingepland, in overleg met het kind en zijn of haar ouders/verzorgers. Tijdens dit intakegesprek worden de onderzoeksvragen besproken. Soms is er geen intakegesprek nodig, bijvoorbeeld wanneer er alleen een IQ-onderzoek wordt gedaan.

Na het intakegesprek worden er onderzoeken ingepland, deze onderzoeken sluiten aan bij de onderzoeksvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een IQ-onderzoek, een onderzoek naar het emotioneel functioneren en/of verschillende observaties (in de klas of ergens anders). Vaak wordt er ook gevraagd aan ouders/verzorgers en leerkrachten/begeleiders om een aantal vragenlijsten in te vullen. Ook kunnen er gesprekken plaatsvinden met de betrokkenen.

Na afronding maakt het behandelteam (psychodiagnostisch medewerker, gedragswetenschapper en eventueel therapeuten) een verslag met daarin: de onderzoeksvragen, de beantwoording van die onderzoeksvragen, de conclusie(s) en ons advies voor de behandeling en/of begeleiding. Dit wordt ook besproken in een adviesgesprek.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000.
Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 – 777 6000.
 
 • Ambiq, specialist licht verstandelijke beperking

  Behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Voor een zo zelfstandig mogelijk leven.


  Lees meer

 • blank

  Locaties

  Klik hier voor onze locaties.


  Lees meer

 • blank

  Podcasts

  Het is 2021; en dit jaar bestaan we als Ambiq 10 jaar. Dit hoogtepunt laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Dit jaar kijken we terug op Ambiq van het afgelopen…


  Lees meer

 • blank

  Corona

  Ambiq houdt zich aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en RIVM.  In de laatste persconferentie van de overheid zijn opnieuw versoepelingen aangekondigd.  Corona is niet weg. Er zullen nog steeds…


  Lees meer

 • blank

  Veilig mailen

  Ambiq gebruikt Zivver voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie Ambiq gebruikt het programma Zivver om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Hierdoor garanderen wij dat wij deze gevoelige informatie met…


  Lees meer

 • blank

  Goede Smaaq

  Goede Smaaq in Hoogeveen Met het zweet op het voorhoofd loopt het personeel rond. Het is een flink hete dag, maar de nieuwe voorraad komt aan en iedereen helpt om…


  Lees meer

 • blank

  Duurzaamheid

  Ambiq vindt het belangrijk om zorgvuldig met het klimaat en het milieu om te gaan. Als zorginstelling is het van belang om naast duurzame zorg en duurzame inzetbaarheid, medewerkers ook…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Freek - clustermanager

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Freek, clustermanager Twente in Hengelo. "Het werken bij Ambiq is uniek, omdat we elke dag een bijdrage kunnen…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Colin - applicatiebeheerder

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Colin, applicatiebeheerder op het bedrijfsbureau in Hengelo. "Ambiq is een flexibele, informele en laagdrempelige organisatie. Tussen de verschillende…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Leonie - pedagogisch medewerker

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Leonie, pedagogisch medewerker bij Ambiq in Hengelo. "Binnen Ambiq is er een fijne sfeer om te werken. Naast…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Susy - gezinshuisouder

  Welkom bij Ambiq! Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Susy, gezinshuisouder in Oldenzaal. "Mijn motto voor het werken bij Ambiq is afkomstig uit het onderwijs (Elena Carmona van…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Marianne - gezinshulpverlener

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Marianne, gezinshulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Werken bij Ambiq is uniek, omdat er veel mogelijkheden zijn om te…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Laura - gedragswetenschapper

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Laura, gedragswetenschapper bij Ambiq in Hardenberg en Hoogeveen. "Wat ik een enorme kracht vind van de medewerkers bij Ambiq,…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Jeroen - PMTer

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Jeroen, psychomotorisch therapeut (PMT'er) bij Ambiq in Hengelo. "Uniek aan Ambiq is dat we proberen maatwerk te bieden,…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Gert Jan - ambulant hulpverlener

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijambiq.nl Het verhaal van Gert Jan, ambulant hulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Ik voel mij gesteund in mijn ontwikkeling. Daarbij vind ik…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Ilona - ambulant hulpverlener

  Welkom bij Ambiq! Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijambiq.nl Het verhaal van Ilona, ambulant hulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Sinds 2002 ben ik werkzaam bij Ambiq. Wat mij in al…


  Lees meer

 • blank

  Magazine Bliq

  Bliq op Blended hulpverlenen Hieronder vind je het magazine 'Bliq op blended hulpverlenen'. Dit magazine is uitgebracht in juni 2021 voor medewerkers en vrijwilligers van Ambiq. Lees het magazine: Klik hier.…


  Lees meer

 • blank

  Bedankt

  Dankjewel voor je sollicitatie! Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.   


  Lees meer