Onderzoek

Ambiq werkt vanuit de hulpvraag van het kind en zijn of haar ouders. Zij geven aan welke ondersteuning nodig is en daar zoeken we de beste behandelvormen bij. Als bij de intake blijkt dat de hulpvraag nog niet (helemaal) duidelijk is, beginnen we met observatie en diagnostiek om vast te stellen bij welke behandelvorm(en) het kind het meest gebaat is.
 
Deze vormen van behandeling of begeleiding vallen onder het hoofdthema Onderzoek:
 

Observatie en diagnostiek

Observatie en diagnostiek

Als een kind is aangemeld voor de observatiegroep voeren we een intakegesprek met hem of haar, de ouders en ons observatieteam. Ook de verwijzer is hierbij aanwezig. We bepalen samen of observatie de beste aanpak is, door te kijken of de volgende omschrijving van toepassing is:

Het kind is tussen de 4 en 18 jaar en heeft een IQ tussen de 50 en 85. Bij het vermoeden van ASS problematiek (een stoornis uit het autistische spectrum) mag het IQ ook hoger zijn. Er is sprake van een psychiatrische stoornis, of het serieuze vermoeden daarvan. Het kind heeft behoefte aan psychiatrische en orthopedagogische hulp en heeft een verwijzing.

De observatie kan zowel ambulant als intramuraal gebeuren. De intramurale observatie heeft een duur van 16-18 weken. We observeren het gedrag en de persoonlijkheid; op welke manier wijkt het gedrag af, waar komt dat vandaan en hoe gaat hij of zij daarmee om? De observatiegroep bestaat uit maximaal zeven personen en aan het einde van de 16-18 weken schrijven we een verslag. Op basis daarvan brengt een van onze gedragswetenschappers een advies uit voor de behandeling en/of begeleiding. 

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl | 088 – 777 6000.
Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

Onderzoek bij de poli

Onderzoek bij de poli

Onze poli is er voor het behandelen van kinderen die iets naars hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld een auto-ongeluk, het overlijden van iemand die dichtbij hen stond, veel ruzie thuis, gepest zijn of aangeraakt zijn tegen hun zin. De poli is er ook voor kinderen die anderen ongewenst aanraken.

Wat gebeurt er voor het onderzoek?

Zowel ouders als een begeleider of (gezins)voogd kunnen een kind aanmelden bij de poli. De intake vindt plaats zodra er een plaatsingsmogelijkheid is, waarbij onze vaktherapeut met het kind en zijn of haar ouders bespreekt wat de reden is voor de aanmelding.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek gebeurt door een psycholoog en de exacte invulling verschilt per kind. Er is geen standaard duur van het gesprek en het kan zijn dat we meerdere sessies houden. De psycholoog gaat ook met de ouders in gesprek en met andere mensen die dichtbij het gezin staan, zoals een leerkracht of trainer van de sportclub. Op basis hiervan kan onze psycholoog eventueel collega’s inschakelen, zoals een onderzoeker of therapeut.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na het onderzoek bespreekt onze psycholoog de uitkomsten met de ouders. Kinderen van twaalf jaar of ouder mogen hierbij aanwezig zijn. Kinderen van zestien jaar of ouder bepalen zelf wie er bij het gesprek aanwezig is. De psycholoog deelt de resultaten van het onderzoek, vergezeld van een advies voor bepaalde therapie, behandeling of begeleiding. Dit kan alleen op het kind betrekking hebben of op het hele gezin.

Vragen en aanmelden 

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000.  
Aanmelden kan via  intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000. 

bekijk flyer button ambiq    

Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek kan antwoord geven op vragen over het cognitieve en neuropsychologische functioneren van een cliënt, en van zijn of haar persoonlijkheidsontwikkeling. Ook kan er onderzocht worden of er sprake is van een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD.

Hoe verlopen de aanvraag en het onderzoek?

Soms is er niet direct ruimte om te starten met psychodiagnostisch onderzoek. Zodra er plek is, wordt er eerst een intakegesprek ingepland, in overleg met het kind en zijn of haar ouders/verzorgers. Tijdens dit intakegesprek worden de onderzoeksvragen besproken. Soms is er geen intakegesprek nodig, bijvoorbeeld wanneer er alleen een IQ-onderzoek wordt gedaan.

Na het intakegesprek worden er onderzoeken ingepland, deze onderzoeken sluiten aan bij de onderzoeksvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een IQ-onderzoek, een onderzoek naar het emotioneel functioneren en/of verschillende observaties (in de klas of ergens anders). Vaak wordt er ook gevraagd aan ouders/verzorgers en leerkrachten/begeleiders om een aantal vragenlijsten in te vullen. Ook kunnen er gesprekken plaatsvinden met de betrokkenen.

Na afronding maakt het behandelteam (psychodiagnostisch medewerker, gedragswetenschapper en eventueel therapeuten) een verslag met daarin: de onderzoeksvragen, de beantwoording van die onderzoeksvragen, de conclusie(s) en ons advies voor de behandeling en/of begeleiding. Dit wordt ook besproken in een adviesgesprek.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000.
Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 – 777 6000.
 
 • Ambiq, specialist licht verstandelijke beperking

  Behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Voor een zo zelfstandig mogelijk leven.


  Lees meer

 • blank

  Locaties

  Klik hier voor onze locaties.


  Lees meer

 • blank

  Podcasts

  Het is 2021; en dit jaar bestaan we als Ambiq 10 jaar. Dit hoogtepunt laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Dit jaar kijken we terug op Ambiq van het afgelopen…


  Lees meer

 • blank

  Corona

  Ambiq houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. We vragen al onze medewerkers en uw kind extra te letten op de gezondheidsregels. Dit betekent onder andere dat we extra…


  Lees meer

 • blank

  Duurzaamheid

  Ambiq vindt het belangrijk om zorgvuldig met het klimaat en het milieu om te gaan. Als zorginstelling is het van belang om naast duurzame zorg en duurzame inzetbaarheid, medewerkers ook…


  Lees meer

 • blank

  Goede Smaaq

  Goede Smaaq in Hoogeveen Met het zweet op het voorhoofd loopt het personeel rond. Het is een flink hete dag, maar de nieuwe voorraad komt aan en iedereen helpt om…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Freek - clustermanager

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Freek, clustermanager Twente in Hengelo. "Het werken bij Ambiq is uniek, omdat we elke dag een bijdrage kunnen…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Colin - applicatiebeheerder

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Colin, applicatiebeheerder op het bedrijfsbureau in Hengelo. "Ambiq is een flexibele, informele en laagdrempelige organisatie. Tussen de verschillende…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Leonie - pedagogisch medewerker

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Leonie, pedagogisch medewerker bij Ambiq in Hengelo. "Binnen Ambiq is er een fijne sfeer om te werken. Naast…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Susy - gezinshuisouder

  Welkom bij Ambiq! Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Susy, gezinshuisouder in Oldenzaal. "Mijn motto voor het werken bij Ambiq is afkomstig uit het onderwijs (Elena Carmona van…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Marianne - gezinshulpverlener

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Marianne, gezinshulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Werken bij Ambiq is uniek, omdat er veel mogelijkheden zijn om te…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Laura - gedragswetenschapper

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Laura, gedragswetenschapper bij Ambiq in Hardenberg en Hoogeveen. "Wat ik een enorme kracht vind van de medewerkers bij Ambiq,…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Jeroen - PMTer

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Jeroen, psychomotorisch therapeut (PMT'er) bij Ambiq in Hengelo. "Uniek aan Ambiq is dat we proberen maatwerk te bieden,…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Gert Jan - ambulant hulpverlener

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijambiq.nl Het verhaal van Gert Jan, ambulant hulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Ik voel mij gesteund in mijn ontwikkeling. Daarbij vind ik…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Ilona - ambulant hulpverlener

  Welkom bij Ambiq! Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijambiq.nl Het verhaal van Ilona, ambulant hulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Sinds 2002 ben ik werkzaam bij Ambiq. Wat mij in al…


  Lees meer

 • blank

  Magazine Bliq op blended hulpverlenen

  Hieronder vind je het magazine 'Bliq op blended hulpverlenen'. Dit magazine is uitgebracht in juni 2021 voor medewerkers en vrijwilligers van Ambiq.  Lees het magazine: Klik hier.


  Lees meer