Therapie

Therapie is een goede manier voor kinderen om een nare gebeurtenis te verwerken, zoals een scheiding of overlijden. De behandeldoelen van therapie zijn bijvoorbeeld: leren omgaan met boosheid of minder bang te worden. Onze vormen van therapie zijn meestal non-verbaal, bedoeld om nieuwe ervaringen op te doen en hiermee te experimenteren. Onze vaktherapeuten kijken samen met een kind welke therapie kan helpen en wat hem of haar aanspreekt, zoals muziektherapie of creatieve therapie. We kunnen ook een combinatie van therapieën inzetten.

 
Deze vormen van behandeling of begeleiding vallen onder het hoofdthema Therapie:
 

Theraplay

Theraplay is een kortdurende speelse therapievorm die helpt om de hechting en interactie tussen kind en ouders/verzorgers te versterken. Kinderen met problemen op het gebied van hechting en basisvertrouwen hebben baat bij deze therapie. Het kind leert te ontspannen en te vertrouwen op de ouder/verzorger. De ouder/verzorger leert beter af te stemmen op de behoeftes van het kind.

De therapie vindt meestal wekelijks plaats in een spelkamer in een ontspannen sfeer waarbij samen plezier hebben belangrijk is. Voorafgaand aan de start van de theraplay kan er een korte gefilmde interactieobservatie door middel van spel nodig zijn om helder te krijgen wat de aandachtpunten zullen zijn.

Zo werkt de therapie
De theraplay is meestal iedere week op een vast tijdstip. Het gaat erom dat je door samen te spelen met elkaar en de therapeut elkaar meer durft te vertrouwen en kan ontspannen.
 
 

Basic Trust

Basic trust is een landelijke organisatie van hulpverleners, gespecialiseerd op het gebied van basisvertrouwen, hechting en adoptie. Kinderen die een nare of moeilijke ervaring verwerken, moeten op hun ouders kunnen vertrouwen. Basic trust helpt daarbij. Het is een manier om het basisvertrouwen bij kinderen te herstellen of ontwikkelen, zodat ze zich (weer) veilig kunnen hechten.

Voor dit herstel is goede communicatie tussen de opvoeders en kinderen van groot belang, want een tekort aan vertrouwen is vaak mede de oorzaak van emotionele en/of gedragsproblemen. Basic trust ondersteunt hen bij het aanleren van de specifieke kennis en vaardigheden om dit te bereiken.

Beeldende therapie

Beeldende therapie is werken met papier, verf, hout, klei en krijt. De meeste kinderen komen een uur per week en maken dan werkstukken samen met hun therapeut. Het gaat hierbij niet om het verwerven van vaardigheden, maar gewoon om het experimenteren en opdoen van nieuwe ervaringen. De ouders kunnen ook af en toe een sessie bijwonen, eventueel samen met broertjes of zusjes.

 
Het kind leert bijvoorbeeld:
 • omgaan met boze, bange of verdrietige gevoelens;
 • zonder woorden laten te zien wat hem of haar bezighoudt;
 • werken aan het zelfvertrouwen;
 • grenzen aan te geven;
 • samenwerken met anderen;
 • vervelende gebeurtenissen te verwerken.
  

 

Cognitieve gedragstherapie

Bij cognitieve gedragstherapie (CGT) gaan kinderen met onze vaktherapeut praten, tekenen of rollenspellen doen, vanuit een werkboek met opdrachten en spelletjes. Samen kijken ze naar gedachten, gevoelens en gedrag. De meeste kinderen komen een uur per week naar de therapie en soms krijgen ze opdrachten om thuis of op school mee te oefenen. De therapeut komt in de volgende sessie op deze oefeningen terug, om te kijken of het kind vorderingen maakt.
 
Het kind leert bijvoorbeeld:
 • omgaan met boze, bange of verdrietige gevoelens
 • beter ontspannen
 • werken aan het zelfvertrouwen
 • vervelende gebeurtenissen te verwerken

Differentiatie en fasetherapie

Bij differentiatie- en fasetherapie gaan kinderen samen met onze vaktherapeut aan de gang met bijvoorbeeld een zandtafel, verkleedkleren of bordspelletjes. De meeste kinderen komen een uur per week naar deze therapie en oefenen verder thuis. We vragen ouders om ook samen met hun kind opdrachten te doen, zoals zingen, muziek luisteren, plaatjes kijken of voorlezen. De vaktherapeut praat hen elke week bij over de ontwikkeling die hun kind doormaakt.
 
Het kind leert bijvoorbeeld:
 • werken aan het zelfvertrouwen
 • meer volwassenen te vertrouwen
 • omgaan met boze, bange of verdrietige gevoelens
 • laten zien wat hem of haar bezighoudt zonder te praten
 • grenzen aan te geven
 • samenspelen en samenwerken met anderen
 • vervelende gebeurtenissen te verwerken

EMDR

EMDR therapie is voor kinderen die een traumatische ervaring achter de rug hebben. Als gevolg daarvan is er vaak sprake van ernstige psychiatrische problemen, destructief gedrag en/of verslaving. EMDR is een geprotocolleerde behandelmethode voor klachten die in stand worden gehouden door herinneringen aan eerdere ingrijpende ervaringen.

De bekendste indicatie voor EMDR therapie is posttraumatische stress stoornis. Onze vaktherapeut vraagt het kind om terug te denken aan de nare ervaring(en). Dit roept vaak heftige emoties op. Gaandeweg de therapie vragen we het kind om zich tijdens de herinnering ook op iets anders te concentreren, zoals geluiden of handbewegingen.

Dit proces heeft vaak tot resultaat dat de herinnering minder heftig wordt, zodat het steeds gemakkelijker wordt om ermee te leven. Het doel is om de hersenen te ‘trainen’, door de traumatische herinneringen te koppelen aan meer positieve informatie. Zo ontstaat er een opbouwende gedachtegang, die in veel gevallen leidt tot minder problemen in het dagelijks leven. EMDR is een kortdurende, intensieve therapie. Gemiddeld werkt het kind een uur per week met een van onze vaktherapeuten.

Bekijk hieronder hoe EMDR werkt:
 

Muziektherapie

Bij muziektherapie gaan kinderen muziek maken met de vaktherapeut. Er zijn allerlei instrumenten beschikbaar, zoals een drumstel, gitaar of keyboard. Het gaat er niet om dat de kinderen een instrument leren of kunnen bespelen, maar om te experimenteren met een uitingsvorm die hen ligt. De meeste kinderen komen een uur per week naar muziektherapie en soms kunnen ouders en broertjes of zusjes ook mee.


Het kind leert bijvoorbeeld:
 • verschillende gevoelens te laten zien
 • omgaan met boze, bange of verdrietige gevoelens
 • vervelende gebeurtenissen te verwerken
 • samenspelen en samenwerken met anderen
    

OKI-B

OKI-B helpt ouders en kinderen om hun relatie te verbeteren met het Ouder-kind interactie bewegingsspel (OKI-B). Voor kinderen met een licht verstandelijke beperking is het vaak gemakkelijker om ervaringsgericht te leren, dan cognitief. Deze therapie helpt ouders om weer grip te krijgen op de opvoeding van kind dat gedrags- en/of emotionele problemen heeft. De band tussen ouder en kind wordt sterker, waardoor de opvoeding meer vanzelfsprekend gaat.

OKI-B is een ambulante vorm van hulpverlening. We werken in een vertrouwde omgeving aan de relatie en de sfeer tijdens de sessies is veilig, geborgen en gezellig. Soms maken we opnames om achteraf te bekijken en bespreken. OKI-B is een kortdurende therapie met als doel dat het gezin weer snel zelf verder kan.

Psychomotorische therapie (PMT)

Bij psychomotorische therapie (PMT) gaan kinderen met onze vaktherapeut bewegen in een gymzaal. De meeste kinderen komen een uur per week naar PMT. Tijdens dat uur doen ze allerlei sporten en spellen, zoals voetbal, dansen, overgooien, boksen, etc. Soms komen ouders en broertjes of zusjes ook mee.


Het kind leert bijvoorbeeld:
 • omgaan met boze, bange of verdrietige gevoelens
 • werken aan het zelfvertrouwen
 • om hulp te vragen
 • opkomen voor zichzelf
 • vervelende gebeurtenissen te verwerken
   
 

Speltherapie

Bij speltherapie gaan kinderen en onze vaktherapeut spelenderwijs aan het werk, bijvoorbeeld met een zandtafel, verkleedkleren of een kasteel met prinsessen en ridders. Als een kind geen zin heeft in spelen - of liever alleen speelt - is dat ook prima. In de meeste gevallen vindt er een keer per week een sessie plaats en soms komen ouders en broertjes of zusjes ook mee.


Het kind leert bijvoorbeeld:
 • omgaan met boze, bange of verdrietige gevoelens
 • zonder woorden te laten zien wat hem of haar bezighoudt
 • werken aan het zelfvertrouwen
 • samenwerken met anderen
 • vervelende gebeurtenissen te verwerken
     

Systeemtherapie

We zien regelmatig dat een kind niet de enige is in het gezin die last heeft van bepaalde problemen. Systeemtherapie (ook wel gezinstherapie genoemd) is er dan ook op gericht om als gezin aan verbetering te werken. Onze vaktherapeut begeleidt de ouders en kinderen om met elkaar te praten, samen opdrachten te doen en activiteiten te ondernemen. De meeste gezinnen komen één keer per week of per twee weken, en de therapeut kan ook ambulant werken.


Het gezin leert bijvoorbeeld:
 • samenwerken
 • met elkaar omgaan na een nare gebeurtenis
 • omgaan met boze, bange of verdrietige gevoelens
     

Triple P

De naam Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Het is een manier om ouders te ondersteunen bij de opvoeding van kinderen tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelige methode, waarin alle onderwerpen rondom opvoeding terugkomen. Het doel is om emotionele en/of gedragsproblemen te voorkomen, doordat ouders meer opvoedvaardigheden krijgen.

Met Triple P leren ouders:
 • wat positief opvoeden inhoudt en hoe dat werkt
 • beter om te gaan met moeilijk gedrag van hun kind
 • beter te praten met hun kind in alledaagse situaties
 • Ambiq, specialist licht verstandelijke beperking

  Behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Voor een zo zelfstandig mogelijk leven.


  Lees meer

 • blank

  Locaties

  Klik hier voor onze locaties.


  Lees meer

 • blank

  Werkend leren bij Goede Smaaq

  Met het zweet op het voorhoofd loopt het personeel rond. Het is een flink hete dag, maar de nieuwe voorraad komt aan en iedereen helpt om de spullen bij de…


  Lees meer