Trainingen

Een training kan vaak helpen om dingen beter te begrijpen. We bieden allerlei soorten trainingen, voor cliënten én ouders. Denk aan het leren omgaan met social media, het verdriet van een scheiding of doe-trainingen (met muziek, sport of knutselen). Zo helpen we iedereen verder, op een manier die bij hem of haar past.
 
Deze soorten hulpverlening horen bij ‘Trainingen’:
 

Girls Talk+

Girls Talk+

Ambiq biedt het groepscounselingprogramma Girls’ Talk+ aan. Het programma is gericht op laagopgeleide meisjes die een verhoogd risico hebben op het meemaken dan wel plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het programma richt zich op de seksuele empowerment van de meiden en het verbeteren van hun seksuele gezondheid en seksueel welzijn.

Effectiviteit Girls Talk+

Uit onderzoek komt naar voren dat Girls’ Talk+  een positief effect heeft op de seksuele weerbaarheid van meiden. Meiden hebben na het volgen van Girls’ Talk+:
 • Meer kennis over anticonceptie en hun eigen lichaam
 • Meer vertrouwen in hun eigen kunnen om anticonceptie te gebruiken en te onderhandelen over condoomgebruik
 • Een positievere attitude over zelf initiatiefnemen, prettige seks zonder pijn of dwang, en als meisje regie houden over seks en relaties.
De nadruk ligt op het versterken van interactiecompetenties, het versterken van ondersteunende attituden en gedragsintenties, uitwisseling en evaluatie van persoonlijke ervaringen en, in mindere mate, overdracht van kennis. Er wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen als spel, discussie, rollenspelen, creatieve opdrachten, reflectieoefeningen en lichaamsgerichte opdrachten.

De training wordt gegeven in groepsverband en wordt verzorgd en begeleid door een trainer.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

Kinderen uit de knel

Kinderen uit de knel

Een scheiding is naar voor iedereen. Daarom helpen wij ouders en kind(eren). Het doel: ouders kunnen weer met elkaar praten zonder ruzie. En hun kinderen voelen zich weer veilig.

 

Zo werkt de training voor ouders

Kinderen en ouders doen de training apart. Voor de ouders beginnen we met twee gesprekken. We praten over jullie problemen, wat wel goed gaat en wat jullie willen bereiken. Daarna zijn er acht bijeenkomsten. Bij elke bijeenkomst komen zes ouderparen. Vaak herkennen mensen de problemen van andere paren. Daar praat de groep samen over, geholpen door twee therapeuten.

 

Zo werkt de training voor kinderen

Voor kinderen hebben we een groepsprogramma. In elke groep zitten kinderen van alle leeftijden. Er zijn ook altijd wel kinderen van jouw leeftijd bij. De kindgroep is tegelijk met de groep voor ouders. Op dezelfde tijd en plek, maar in een aparte kamer.

De kindgroep gaat over wat je voelt als je ouders ruzie maken. Wat kun je doen om hier minder last van te hebben? Daar praten we over. Maar je mag ook wat anders doen, zoals tekenen, foto’s maken, muziek luisteren of spelletjes doen.
 
Veel kinderen komen graag naar de groep. Er wordt veel gelachen. En het is fijn om te horen dat andere kinderen hetzelfde voelen/denken als jij. Je kunt elkaar ook goeie tips geven.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

bekijk flyer ambiq button

Make a Move+

Make a Move+

Make a Move+ is een training over relaties, (grensoverschrijdende) seksualiteit en zelfvertrouwen, voor jongens met een lichtverstandelijke beperking van 14 tot 18 jaar. Het doel is om de deelnemers wijs en weerbaar te maken, zodat zij op een veilige en respectvolle manier hun seksualiteit en relaties kunnen verkennen.

Over de training

De training kan in groepsverband aangeboden worden, maar de onderwerpen worden op basis van de training ook 1 op 1 aangeboden. Dit vindt wekelijks plaats. De trainers gebruiken een combinatie van educatie en amusement, met speelse en competitieve elementen, die de deelnemers uitdagen om actief mee te doen. Daarbij komen verschillende werkvormen aan de orde, zoals discussie en rollenspellen, maar ook het gebruik van interactieve hulpmiddelen zoals ‘can you fix it’ (effectieve jeugdinterventie) en ‘seks dummies’ van www.sense.info.

De deelnemers reageren vaak goed op een positieve benadering, met de nodige luchtigheid en humor. De cognitief gedragsmatige aanpak is het meest effectief gebleken ter preventie van seksueel overschrijdend gedrag van jongens.

Onderwerpen Make a Move+

Elke deelnemer mag vragen stellen en onderwerpen inbrengen. Een aantal zaken komt regelmatig terug, zoals:
 • Het jongens- en meidenlijf  
 • Meiden
 • Hoe is jouw ideale partner?
 • Vriendschap, verliefdheid en verkering
 • Versieren hoe doe je dat?
 • Contact maken
 • Uiten van gevoelens en emoties
 • Grenzen herkennen en aangeven, wanneer is seks oké?
 • Leuke seks en opwinding
 • Voorkomen van onbedoelde zwangerschap en soa’s
 • Seks online

Vragen en aanmelden

Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.
 

Mediawijsheid

Mediawijsheid

We leven in een multimediawereld. Dit betekent dat we aan een stuk door te maken hebben met Media: van televisie tot mobieltje van internet tot smartphone. Media is overal en heeft een grote invloed op ons dagelijkse leven – wonen, werken, contacten, kopen, zorgen, genieten en leren. De invloed van Media wordt steeds groter op ons zelfbeeld en manier van communiceren. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die media te bieden heeft, moeten we beschikken over vaardigheden die ons mediawijs maken. Dit noemen we mediawijsheid.

Mediawijsheid heb je nodig om alle beschikbare media bewust en veilig in te kunnen zetten. Door mediawijs te zijn, zorg je ervoor dat je zo zelfstandig en goed mogelijk kunt deelnemen aan de wereld om je heen.
De training Wijs in media! is een training waarbij je kennis opdoet, vaardigheden leert, bewust wordt van je houding en gedrag. Met andere woorden hoe ga je om met Media.

Tijdens de intake ga je samen met de trainer in kaart brengen wat je graag wilt leren op het gebied van Mediawijsheid. De trainer zal daarbij een programma samenstellen die bij deze doelen en bij jou als persoon past. De training is geschikt voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen.

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

bekijk flyer button ambiq     nationaal keurmerk mediawijsheid

Samen stevig staan

Samen stevig staan

“Samen stevig staan” is een groepstraining voor kinderen en hun ouders. Samen Stevig staan helpt kinderen en ouders om het anders te doen.

De training is bedoeld voor kinderen en jongeren die (veel) problemen hebben met regels en gewoonten. Ze hebben een eigen mening en laten veel verzet zien, maar laten dit niet altijd op een handige manier zien. Het is een manier wat ze zelf ook vaak niet prettig vinden. Er zijn vaak conflicten thuis, op school en met leeftijdsgenoten.

Kinderen en jongeren krijgen in de groepstraining handvaten hoe je met anderen praat, hoe je je minder kan laten uitdagen en hoe je problemen kunt oplossen. Ook is er aandacht voor het herkennen van je eigen gevoelens zodat je leert dat niet alles ‘ boos’ is en je jezelf beter gaat begrijpen en weet wat je moet doen zodat je er minder last van hebt.

In de oudertraining krijgen ouders hulp bij hoe ze hun kind kunnen bijsturen, hoe ze kunnen omgaan met dwars gedrag en hoe ze een positieve sfeer krijgen thuis. Ouders volgen deze training samen met andere ouders. Tijdens de 10 bijeenkomsten kunnen ze elkaar ondersteunen en leren van elkaar.

Voor meer informatie over deze trainingen of om je aan te melden neem je contact op met intake@ambiq.nl of bel ons via 088 - 777 6000.

bekijk flyer button ambiq

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden

Soms lukt het kinderen, jongeren maar ook volwassenen niet om op een gemakkelijke manier om te gaan met anderen. Ze zeggen ook wel dat iemand dan ‘sociaal onhandig’ is. Soms is iemand verlegen of juist te fel en/of snapt niet wat een ander bedoelt of wil.     

Tijdens de training leren het kind / de jongere of volwassenen hoe hij/zij hier op een prettige manier mee om kan gaan zodat ze hier minder last van heeft. De training is meestal individueel en er wordt samengewerkt met de ouders of opvoeders.

Tijdens de intake breng je samen met de trainer in kaart waar je moeite mee hebt en daarop worden doelen geformuleerd. De trainer zal daarbij een programma samenstellen die bij deze doelen en bij jou als persoon past. De training is geschikt voor kinderen, jongeren en  (jong)volwassenen.

Vragen en aanmelden 

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.

Vlaggensysteem

Vlaggensysteem

Hoofddoel van de methode Vlaggensysteem is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder en ten aanzien van kinderen en jongeren van nul tot achttien jaar. Meer concreet werkt de methode aan het vergroten van de competenties van ouders, opvoeders, leerkrachten en anderen die met kinderen/jongeren werken, opdat zij beter kunnen omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag, op de volgende gebieden.
Het juist inschatten van seksueel gedrag van kinderen/jongeren.

Het bespreekbaar maken van seksualiteit en seksueel gedrag bij en met kinderen/jongeren en het geven van een aangepaste pedagogische reactie.

Het bevorderen van visievorming en professionalisering binnen teams (professionals) met betrekking tot de beoordeling van en het omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen/jongeren.De training wordt in groepsverband gegeven.
 

Vragen en aanmelden

Bel of mail ons gerust voor meer informatie: info@ambiq.nl / 088 – 777 6000. Aanmelden kan via intake@ambiq.nl, of telefonisch via 088 - 777 6000.
 

Weerbaarheid

Weerbaarheid

Als je weerbaar bent kun je op een goede manier voor jezelf opkomen. Je kunt dan met respect voor de ander je grenzen aangeven. Dit helpt te voorkomen dat je in vervelende situaties terecht komt waarin iemand misbruik van je maakt of je bijvoorbeeld agressief benadert. Mocht dit toch gebeuren dan is de kans groter dat het misbruik of geweld stopt wanneer je effectief reageert.

Een belangrijke voorwaarde om weerbaar te kunnen zijn is een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Dit betekent dat je weet wie je bent en wat je wil. Hierdoor kan je beter voor jezelf opkomen en zo nodig hulp vragen.

Gevoelens spelen ook een belangrijke rol bij weerbaarheid. Jezelf bewust zijn van wat je wil, niet wil of waar je over twijfelt zijn belangrijk om te kunnen merken of iemand jouw grenzen overschrijdt.
 
De training weerbaarheid is een basistraining waarbij je fysiek en mentaal getraind wordt om je weerbaar te maken en je eigen ‘ik’ te versterken. Daarnaast kan de training worden toegespitst op specifieke gebieden, zoals relatie(s), vriendschappen, loverboys, seksueel grensoverschrijdend gedrag, overstap naar voorgezet onderwijs etc.

In de training komen zelfbeeld, zelfvertrouwen en verschillende vormen van gedrag aan de orde, die kunnen voorkomen dat je slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag, of dat jezelf grensoverschrijdend gedrag gaat plegen.
 
Tijdens de intake ga je samen met de trainer in kaart brengen waar je moeite mee hebt en daarop doelen formuleren. De trainer zal daarbij een programma samenstellen die bij deze doelen en bij jou als persoon past. De training is geschikt voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen.

Voor meer informatie over deze trainingen of om je aan te melden neem je contact op met intake@ambiq.nl of via ons via 088 - 777 6000.
 • Ambiq, specialist licht verstandelijke beperking

  Behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Voor een zo zelfstandig mogelijk leven.


  Lees meer

 • blank

  Locaties

  Klik hier voor onze locaties.


  Lees meer

 • blank

  Podcasts

  Het is 2021; en dit jaar bestaan we als Ambiq 10 jaar. Dit hoogtepunt laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Dit jaar kijken we terug op Ambiq van het afgelopen…


  Lees meer

 • blank

  Corona

  Ambiq houdt zich aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en RIVM.  In de laatste persconferentie van de overheid zijn opnieuw versoepelingen aangekondigd.  Corona is niet weg. Er zullen nog steeds…


  Lees meer

 • blank

  Veilig mailen

  Ambiq gebruikt Zivver voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie Ambiq gebruikt het programma Zivver om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Hierdoor garanderen wij dat wij deze gevoelige informatie met…


  Lees meer

 • blank

  Goede Smaaq

  Goede Smaaq in Hoogeveen Met het zweet op het voorhoofd loopt het personeel rond. Het is een flink hete dag, maar de nieuwe voorraad komt aan en iedereen helpt om…


  Lees meer

 • blank

  Duurzaamheid

  Ambiq vindt het belangrijk om zorgvuldig met het klimaat en het milieu om te gaan. Als zorginstelling is het van belang om naast duurzame zorg en duurzame inzetbaarheid, medewerkers ook…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Freek - clustermanager

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Freek, clustermanager Twente in Hengelo. "Het werken bij Ambiq is uniek, omdat we elke dag een bijdrage kunnen…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Colin - applicatiebeheerder

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Colin, applicatiebeheerder op het bedrijfsbureau in Hengelo. "Ambiq is een flexibele, informele en laagdrempelige organisatie. Tussen de verschillende…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Leonie - pedagogisch medewerker

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Leonie, pedagogisch medewerker bij Ambiq in Hengelo. "Binnen Ambiq is er een fijne sfeer om te werken. Naast…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Susy - gezinshuisouder

  Welkom bij Ambiq! Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Susy, gezinshuisouder in Oldenzaal. "Mijn motto voor het werken bij Ambiq is afkomstig uit het onderwijs (Elena Carmona van…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Marianne - gezinshulpverlener

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Marianne, gezinshulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Werken bij Ambiq is uniek, omdat er veel mogelijkheden zijn om te…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Laura - gedragswetenschapper

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Laura, gedragswetenschapper bij Ambiq in Hardenberg en Hoogeveen. "Wat ik een enorme kracht vind van de medewerkers bij Ambiq,…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Jeroen - PMTer

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures van Ambiq op www.werkenbijambiq.nl  Het verhaal van Jeroen, psychomotorisch therapeut (PMT'er) bij Ambiq in Hengelo. "Uniek aan Ambiq is dat we proberen maatwerk te bieden,…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Gert Jan - ambulant hulpverlener

  Welkom bij Ambiq. Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijambiq.nl Het verhaal van Gert Jan, ambulant hulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Ik voel mij gesteund in mijn ontwikkeling. Daarbij vind ik…


  Lees meer

 • blank

  Het verhaal van Ilona - ambulant hulpverlener

  Welkom bij Ambiq! Kijk voor alle vacatures op www.werkenbijambiq.nl Het verhaal van Ilona, ambulant hulpverlener bij Ambiq in Hoogeveen. "Sinds 2002 ben ik werkzaam bij Ambiq. Wat mij in al…


  Lees meer

 • blank

  Magazine Bliq

  Bliq op Blended hulpverlenen Hieronder vind je het magazine 'Bliq op blended hulpverlenen'. Dit magazine is uitgebracht in juni 2021 voor medewerkers en vrijwilligers van Ambiq. Lees het magazine: Klik hier.…


  Lees meer

 • blank

  Bedankt

  Dankjewel voor je sollicitatie! Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.   


  Lees meer