Downloads

Kwaliteitsrapporten

Cliënttevredenheidsrapporten

Beveiligde e-mail

De brochures van Ambiq:

De beste ondersteuning voor mensen met een LVB​ | Informatie voor professionals

Vanuit onze expertise ondersteunen we mensen met een LVB en bijkomende problematiek. Hun hulpvraag bepaalt welke behandeling en/of begeleiding we inzetten. Door te werken met teams van specialisten, kunnen we op iedere vraag een passend antwoord geven.


Hulp vragen mag altijd | Informatie voor cliënten

Ambiq is er als je hulp nodig hebt. Wij helpen kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking op allerlei manieren. Als het thuis of op school niet goed gaat of als je beter wilt leren omgaan met jezelf en de mensen om je heen. Wij kunnen je ook helpen als je op jezelf wilt gaan wonen. Je kunt met elke vraag bij ons terecht.