Behandeling en begeleiding voor kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek.
Voor een zo zelfstandig mogelijk leven. 

Cliënten

Soms zijn situaties zo naar en moeilijk voor je dat er intensieve behandeling en begeleiding nodig is. Ambiq is er als je ondersteuning of behandeling nodig hebt.

Ouders/verzorgers

Wij ondersteunen jonge mensen met een licht verstandelijke beperking en hun ouders of verzorgers. Dat doen we zoveel mogelijk bij u thuis, in een vertrouwde omgeving.  

Professionals

Vanuit onze expertise behandelen en/of begeleiden we kinderen, ouders en (jong)volwassenen. Hun hulpvraag bepaalt welke behandeling en/of begeleiding we inzetten.  

Gemeenten

We doen wetenschappelijk onderzoek, om steeds betere behandelvormen te bieden. Met collega-instellingen delen we kennis en wisselen ervaringen uit.  

 • Eigen Kracht maakt mensen sterker

  Ambiq ondersteunt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een LVB. Zodra een cliënt bij ons is aangemeld, gaan we bij hem of haar op bezoek voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek…


  Lees meer

 • Het expertisecentrum

  Behandeling, diagnostiek, consultatie en advies Het expertisecentrum van Ambiq, biedt hulp aan licht verstandelijk beperkte kinderen/jongeren die kampen met seksuele gedragsproblemen en/of trauma gerelateerde problemen. Ook verleent het expertisecentrum hulp aan…


  Lees meer

 • Doorverwijzen

  Via het onderstaande formulier kunt u een cliënt verwijzen. Na uw verwijzing nemen we binnen drie dagen contact met hem of haar op, voor een intakegesprek. In geval van spoed…


  Lees meer

 • Cliënten

  Jij mag er zijn, zoals je bent  Ambiq is er als je ondersteuning of behandeling nodig hebt. Soms zijn situaties zo naar en moeilijk voor je dat er intensieve behandeling…


  Lees meer

 • Ouders en verzorgers

  Als uw kind ondersteuning nodig heeft  Ambiq ondersteunt jonge mensen met een licht verstandelijke beperking (met bijkomende problemen) en hun ouders of verzorgers. Soms zijn opvoedsituaties zo moeilijk dat intensieve behandeling…


  Lees meer

Werkveld van programmaleider kwaliteit en innovatie

Ambiq is de expert in het behandelen en begeleiden van mensen met een LVB. Dat zeggen we niet alleen, maar daar handelen we ook naar. Onder andere door onze interne organisatie hierop in te richten. We willen voorop blijven lopen in kwaliteit, eigen onderzoek doen en onze kennis delen. Daarom hebben we de programmaleider kwaliteit en innovatie, die dit intern borgt.
 • Onderzoek verankerd in de praktijk

 • Onderzoekscommissie wil resultaat zien

Actueel

 • Tweede bijeenkomst zorgondernemers Drenthe

  Op 18 juni is de tweede bijeenkomst voor houders van zorgboerderijen uit de provincie Drenthe. Op 14 april jl. was de eerste bijeenkomst, waarbij wij reeds een groot aantal houders van zorgboerderijen mochten verwelkomen.
 • Professionals Twentse jeugd vinden elkaar digitaal

  Op 1 mei 2015, is het Jeugdkwartier live gegaan. Het Jeugdkwartier is een veilige digitale omgeving op internet waar professionals, die met elkaar de zorg voor de Twentse jeugd vormgeven, van en met elkaar leren door elkaar digitaal te ontmoeten en vakinformatie uit te wisselen. Ook Ambiq neemt deel aan dit initiatief.
 • Onderzoek verankerd in de praktijk

  Wetenschappelijk onderzoek naar behandelmethodes klinkt vrij theoretisch, maar in de wereld van hulpverlening is niets minder waar. Onderzoek wordt steeds beter verankerd in het denken en doen van hulpverlenende instanties en cliënten profiteren van de uitkomsten. Frank Nijhuis, programmaleider kwaliteit en innovatie: ‘Ambiq is ambitieus op het gebied van onderzoek. Landelijk en regionaal nemen we het voortouw  in specifiek LVB-onderzoek en onderzoek binnen het bredere jeugdzorgveld. Met zichtbaar resultaat.’  

Samenwerkingsprojecten

 • Autisme Kennisnetwerk

  Het Autisme Kennisnetwerk is een samenwerking van (voorlopig) zeven partners: Stichting ZML TWOG, Ambiq, Carint Reggeland, MEE Veluwe-IJsseloevers, Ja…

 • ConSIVT

  Ambiq en de Vrije Universiteit ontwikkelen samen een diagnostisch instrument om scherper in kaart te brengen waar het bij mensen met een LVB misgaat t…

 • Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd

  Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente is een samenwerkingsverband van twaalf organisaties. We hebben één toegang gec…

 • Eduwiek

  Eduwiek is een uniek onderwijsconcept, waarin het reguliere en speciaal voortgezet onderwijs hun krachten bundelen. Ieder kind krijgt hier het beste o…

 • Expertisecentrum Jeugdzorg Twente

  Het Expertisecentrum Jeugdzorg Twente (EJT) brengt studenten en professionals samen om vragen uit de praktijk te beantwoorden. Zorgaanbieders Ambiq, I…

 • FACT Hardenberg/Ommen

  Accare, Ambiq, Trias jeugdhulp, Karakter, Tactus en Dimence werken samen in het integrale FACT-team Hardenberg-Ommen. Het FACT-team biedt hulp aan gez…

 • FACT Jeugd Twente

  Sinds begin 2013 werken we intensief samen met Jarabee (Jeugd- en opvoedproblematiek) en Mediant (Geestelijke Gezondheidszorg) onder de naam FACT…

 • FACT teams Drenthe

  Sinds 2013 werken Accare, Ambiq, Promens Care en VNN samen in een integraal FACT-team in Zuidoost Drenthe. Het FACT-team biedt hulp aan gezinnen met p…

 • Ieder kind in een gezin

  Gezinshuis.com is een samenwerking tussen ruim 25 zorgaanbieders. Samen zetten we ons in voor kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, w…

 • Jeugd Partners Twente

  Jeugdpartners Twente (voorheen PPT Jeugd) is een netwerk van samenwerkende professionals voor jeugd in Twente. Op verschillende niveaus bundelen…

 • Landelijk Kenniscentrum LVB

  Het doel van de stichting Landelijk Kenniscentrum LVB is het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over de persoonlijke ontwikkeling, opvoedin…

 • Nederlands JeugdInstituut

  Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het instituut ontwikkelt, beheert en implementee…

 • Noordelijk Platform Gehandicaptenzo…

  Het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg bestaat uit negentien organisaties uit de provincies Groningen en Drenthe. Samen bieden we hulp en…

 • Samenwerking Ambiq en De Werkwijzer

  De Werkwijzer en Ambiq zijn een alliantie aangegaan om één integraal pakket van zorg, behandeling, onderwijs, arbeidstoeleiding, arbeids…

 • Spoed4Jeugd Drenthe

  Spoed4Jeugd is een samenwerkingsverband van (jeugd)hulpaanbieders in Drenthe. We bieden spoedeisende hulp aan kinderen en gezinnen in crisissituaties.…

 • TIZ

  Accare kinder- en jeugdpsychiatrie, Ambiq LVB-jeugd, Jeugd ggz (Dimence-groep), Pactum jeugd- en opvoedhulp en Tactus Verslavingszorg werken intensief…

 • VOBC

  De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra is het samenwerkingsverband van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren m…