Cliënten

Soms zijn situaties zo naar en moeilijk voor je dat er intensieve behandeling en begeleiding nodig is. Ambiq is er als je ondersteuning of behandeling nodig hebt.

Ouders/verzorgers

Wij ondersteunen jonge mensen met een licht verstandelijke beperking en hun ouders of verzorgers. Dat doen we zoveel mogelijk bij u thuis, in een vertrouwde omgeving.  

Professionals

Vanuit onze expertise behandelen en/of begeleiden we kinderen, ouders en (jong)volwassenen. Hun hulpvraag bepaalt welke behandeling en/of begeleiding we inzetten.  

Gemeenten

We doen wetenschappelijk onderzoek, om steeds betere behandelvormen te bieden. Met collega-instellingen delen we kennis en wisselen ervaringen uit.  

 • Aanmelden

  Via onderstaand formulier kunt u een cliënt aanmelden. Binnen 3 werkdagen nemen we contact met u op. U ontvangt dan van ons een uitgebreid formulier om in te vullen. Onderstaand…


  Lees meer

 • Cliënten

  Wat kan Ambiq voor mij doen? Jij mag zijn zoals je bent Hulp voor kinderen en jongeren Hulp voor (jong)volwassenen Hoe kan Ambiq mij helpen? Zo kunnen we jou helpen…


  Lees meer

 • Ouders en verzorgers

  Als uw kind ondersteuning nodig heeft  Ambiq ondersteunt jonge mensen met een licht verstandelijke beperking (met bijkomende problemen) en hun ouders of verzorgers. Soms zijn opvoedsituaties zo moeilijk dat intensieve behandeling…


  Lees meer

 • blank

  Kwaliteit bij Ambiq

  Ambiq is HKZ gecertificeerd. Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk laten we zien dat…


  Lees meer

 • blank

  Nederland onbeperkt

  Wij steunen de campagne van de gehandicaptensector om mensen met een beperking zichtbaarder te maken en er voor te zorgen dat ze beter mee kunnen doen in de samenwerking. Op…


  Lees meer

 • ​Volwassenenzorg binnen Ambiq

 • Ruimte, rust en hartelijkheid

Actueel

 • Nieuwsbrief mei 2017

  Lees hier Contaqt 29, de nieuwsbrief van Ambiq, van mei 2017

  Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Ervaringsverhaal: Dylan krijgt hulp van Tactus en Ambiq | Behandelaanbod ouders met jonge kinderen | Al sportend aan je persoonlijke doelen werken | Aanpak loverboyproblematiek voor kwetsbare doelgroep | Opening nieuwe locatie Ambiq in Enschede | Ambiq en Het Nieuwe Werken | Aantoonbaar betere zorg bieden | Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente 
   
 • Klaas van Roozendaalprijs

  De Klaas van Roozendaal prijs wordt 1 x per 2 jaar uitgereikt vanuit de PMT (psychomotorische therapie) beroepsvereniging.
  Voor de beste Masterscriptie werden 3 inzendingen gedaan. Twee inzendingen van Hogeschool Windesheim Zwolle en één van de Vrije Universiteit Amsterdam.
  Als beste Masterscriptie is gekozen de scriptie van  Marco Mulder: Imaginaire Confrontatie in Actie.
  Marco Mulder is als PMT therapeut werkzaam bij Ambiq. 
   
 • Dagbesteding volwassenenzorg

  ​Elke winter heeft Erve 't Middelhoes volwassenenzorg een grote activiteit. Dit is hout zagen en ophalen bij het landgoed Nijenhuis in de bossen van Diephenheim. We zijn elke winter met onze cliënten volop aan het zagen, kloven en sorteren van het brandhout. We hebben zo veel brandhout gezaagd en gekloofd, dat we een deel van het hout willen verkopen. Het hout is nog niet volledig gedroogd daarom hebben we een mooie prijs gemaakt voor de geïntereseerden.

Samenwerkingsprojecten

 • Autisme Kennisnetwerk

  Het Autisme Kennisnetwerk is een samenwerking van (voorlopig) zeven partners: Stichting ZML TWOG, Ambiq, Carint Reggeland, MEE Veluwe-IJsseloevers, Ja…

 • Ambiq en Attendiz

  Binnen de drie-milieuvoorziening van Ambiq op het gezondheidspark Hengelo werken De Bouwsteen (cluster 4 school vallend onder Attendiz) en de behandel…

 • Hulp aan Huis

  Met elkaar geven wij gestalte aan het ontwikkelen en uitvoeren van de Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG). IAG elk jaar bewezen beter! Tele…

 • LVB en verslaving

  Ambiq en Tactus werken structureel samen in het zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek. Expertise wordt ov…

 • Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twe…

  In 2015 creëerden 11 zorgorganisaties één toegang met het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente voor een versnelde en verbete…

 • ConSIVT

  Ambiq en de Vrije Universiteit ontwikkelen samen een diagnostisch instrument om scherper in kaart te brengen waar het bij mensen met een LVB misgaat t…

 • Eduwiek

  Eduwiek is een uniek onderwijsconcept, waarin het reguliere en speciaal voortgezet onderwijs hun krachten bundelen. Ieder kind krijgt hier het beste o…

 • Expertisecentrum Jeugdzorg Twente

  Het Expertisecentrum Jeugdzorg Twente (EJT) brengt studenten en professionals samen om vragen uit de praktijk te beantwoorden. Zorgaanbieders Ambiq, I…

 • FACT Hardenberg/Ommen

  Accare, Ambiq, Trias jeugdhulp, Karakter, Tactus en Dimence werken samen in het integrale FACT-team Hardenberg-Ommen. Het FACT-team biedt hulp aan gez…

 • FACT Jeugd Twente

  Sinds begin 2013 werken we intensief samen met Jarabee (Jeugd- en opvoedproblematiek) en Mediant (Geestelijke Gezondheidszorg) onder de naam FACT…

 • FACT teams Drenthe

  Sinds 2013 werken Accare, Ambiq, Promens Care en VNN samen in meerdere integrale FACT-teams in Drenthe. Het FACT-team biedt hulp aan gezinnen met psyc…

 • Ieder kind in een gezin

  Gezinshuis.com is een samenwerking tussen ruim 25 zorgaanbieders. Samen zetten we ons in voor kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, w…

 • Jeugd Partners Twente

  Jeugdpartners Twente (voorheen PPT Jeugd) is een netwerk van samenwerkende professionals voor jeugd in Twente. Op verschillende niveaus bundelen…

 • Landelijk Kenniscentrum LVB

  Het doel van de stichting Landelijk Kenniscentrum LVB is het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over de persoonlijke ontwikkeling, opvoedin…

 • Meldpunt Loverboyproblematiek Twent…

  Loverboys zijn mensenhandelaren!  Veelal zijn het jongens/mannen die meisjes/vrouwen verleiden, afhankelijk maken en ze gebruiken voor prostitut…

 • Nederlands JeugdInstituut

  Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het instituut ontwikkelt, beheert en implementee…

 • Noordelijk Platform Gehandicaptenzo…

  Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg bestaat uit negentien organisaties uit de provincies Groningen en Drenthe. Samen bieden we hulp en onderste…

 • Samenwerking Ambiq en De Werkwijzer

  De Werkwijzer en Ambiq zijn een alliantie aangegaan om één integraal pakket van zorg, behandeling, onderwijs, arbeidstoeleiding, arbeids…

 • Spoed4Jeugd Drenthe

  Spoed4Jeugd is een samenwerkingsverband van (jeugd)hulpaanbieders in Drenthe. We bieden spoedeisende hulp aan kinderen en gezinnen in crisissituaties.…

 • TIZ

  Accare kinder- en jeugdpsychiatrie, Ambiq LVB-jeugd, Jeugd ggz (Dimence-groep), Pactum jeugd- en opvoedhulp en Tactus Verslavingszorg werken intensief…

 • VOBC

  De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra is het samenwerkingsverband van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren m…