Cliënten

Soms zijn situaties zo naar en moeilijk voor je dat er intensieve behandeling en begeleiding nodig is. Ambiq is er als je ondersteuning of behandeling nodig hebt.

Ouders/verzorgers

Wij ondersteunen jonge mensen met een licht verstandelijke beperking en hun ouders of verzorgers. Dat doen we zoveel mogelijk bij u thuis, in een vertrouwde omgeving.  

Professionals

Vanuit onze expertise behandelen en/of begeleiden we kinderen, ouders en (jong)volwassenen. Hun hulpvraag bepaalt welke behandeling en/of begeleiding we inzetten.  

Gemeenten

We doen wetenschappelijk onderzoek, om steeds betere behandelvormen te bieden. Met collega-instellingen delen we kennis en wisselen ervaringen uit.  

 • Aanmelden

  Via onderstaand formulier kunt u een cliënt aanmelden. Binnen 3 werkdagen nemen we contact met u op. U ontvangt dan van ons een uitgebreid formulier om in te vullen. Onderstaand…


  Lees meer

 • Cliënten

  Wat kan Ambiq voor mij doen? Jij mag zijn zoals je bent Hulp voor kinderen en jongeren Hulp voor (jong)volwassenen Hoe kan Ambiq mij helpen? Zo kunnen we jou helpen…


  Lees meer

 • Ouders en verzorgers

  Waarom komen cliënten bij Ambiq? Als uw kind ondersteuning nodig heeft Antwoord op al uw vragen Vertrouwen in de toekomst Hoe kan Ambiq helpen? Zo helpen we uw kind en…


  Lees meer

 • blank

  Kwaliteit bij Ambiq

  Ambiq is HKZ gecertificeerd. Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk laten we zien dat…


  Lees meer

 • blank

  Nederland onbeperkt

  Wij steunen de campagne van de gehandicaptensector om mensen met een beperking zichtbaarder te maken en er voor te zorgen dat ze beter mee kunnen doen in de samenwerking. Op…


  Lees meer

 • blank

  Jaardocument 2016

  Een van onze jongeren plaatste onlangs een bericht op de intranetsite van Ambiq, waarin hij een klein inkijkje gaf in zijn huidige leven: over wat hij nog wilde, dat hij…


  Lees meer

 • ​Volwassenenzorg binnen Ambiq

 • Ruimte, rust en hartelijkheid

Actueel

 • Jaarverslag 2016

  In 2016 heeft Ambiq zich vooral gericht op betekenis geven aan de transformatie, vanuit haar kernwaarden; betrokken, vakkundig en toekomstgericht.

  Lees meer>
 • Ambiq doet mee aan Mobiliteitsbattle

  Als ambulante zorgverleners zitten de medewerkers van Ambiq veel op de weg.
  Mobiliteit is dan ook een belangrijk thema in de organisatie.
  Door deelname aan de Mobiliteitsbattle Twente wil Ambiq bewustwording creëren bij medewerkers over duurzaam en veilig rijden.
   
 • Nieuwsbrief mei 2017

  Lees hier Contaqt 29, de nieuwsbrief van Ambiq, van mei 2017

  Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
  Ervaringsverhaal: Dylan krijgt hulp van Tactus en Ambiq | Behandelaanbod ouders met jonge kinderen | Al sportend aan je persoonlijke doelen werken | Aanpak loverboyproblematiek voor kwetsbare doelgroep | Opening nieuwe locatie Ambiq in Enschede | Ambiq en Het Nieuwe Werken | Aantoonbaar betere zorg bieden | Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente 
   

Samenwerkingsprojecten

 • Autisme Kennisnetwerk

  Het Autisme Kennisnetwerk is een samenwerking van (voorlopig) zeven partners: Stichting ZML TWOG, Ambiq, Carint Reggeland, MEE Veluwe-IJsseloevers, Ja…

 • Ambiq en Attendiz

  Binnen de drie-milieuvoorziening van Ambiq op het gezondheidspark Hengelo werken De Bouwsteen (cluster 4 school vallend onder Attendiz) en de behandel…

 • Hulp aan Huis

  Met elkaar geven wij gestalte aan het ontwikkelen en uitvoeren van de Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG). IAG elk jaar bewezen beter! Tele…

 • LVB en verslaving

  Ambiq en Tactus werken structureel samen in het zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek. Expertise wordt ov…

 • Spoedhulp Jeugd Twente

  Jarabee en Ambiq zijn aanspreekpunt voor crisissituaties Spoedhulp Jeugd Twente. Aanmelding rondom crisis is mogelijk via nummer 085-4846248. Vo…

 • ConSIVT

  Ambiq en de Vrije Universiteit ontwikkelen samen een diagnostisch instrument om scherper in kaart te brengen waar het bij mensen met een LVB misgaat t…

 • Eduwiek

  Eduwiek is een uniek onderwijsconcept, waarin het reguliere en speciaal voortgezet onderwijs hun krachten bundelen. Ieder kind krijgt hier het beste o…

 • Expertisecentrum Jeugdzorg Twente

  Het Expertisecentrum Jeugdzorg Twente (EJT) brengt studenten en professionals samen om vragen uit de praktijk te beantwoorden. Zorgaanbieders Ambiq, I…

 • FACT Hardenberg/Ommen

  Accare, Ambiq, Trias jeugdhulp, Karakter, Tactus en Dimence werken samen in het integrale FACT-team Hardenberg-Ommen. Het FACT-team biedt hulp aan gez…

 • FACT Jeugd Twente

  Sinds begin 2013 werken we intensief samen met Jarabee (Jeugd- en opvoedproblematiek) en Mediant (Geestelijke Gezondheidszorg) onder de naam FACT…

 • FACT teams Drenthe

  Sinds 2013 werken Accare, Ambiq, Promens Care en VNN samen in meerdere integrale FACT-teams in Drenthe. Het FACT-team biedt hulp aan gezinnen met psyc…

 • Ieder kind in een gezin

  Gezinshuis.com is een samenwerking tussen ruim 25 zorgaanbieders. Samen zetten we ons in voor kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, w…

 • Jeugd Partners Twente

  Jeugdpartners Twente (voorheen PPT Jeugd) is een netwerk van samenwerkende professionals voor jeugd in Twente. Op verschillende niveaus bundelen…

 • Landelijk Kenniscentrum LVB

  Het doel van de stichting Landelijk Kenniscentrum LVB is het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over de persoonlijke ontwikkeling, opvoedin…

 • Meldpunt Loverboyproblematiek Twent…

  Loverboys zijn mensenhandelaren!  Veelal zijn het jongens/mannen die meisjes/vrouwen verleiden, afhankelijk maken en ze gebruiken voor prostitut…

 • Nederlands JeugdInstituut

  Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het instituut ontwikkelt, beheert en implementee…

 • Noordelijk Platform Gehandicaptenzo…

  Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg bestaat uit negentien organisaties uit de provincies Groningen en Drenthe. Samen bieden we hulp en onderste…

 • Samenwerking Ambiq en De Werkwijzer

  De Werkwijzer en Ambiq zijn een alliantie aangegaan om één integraal pakket van zorg, behandeling, onderwijs, arbeidstoeleiding, arbeids…

 • Spoed4Jeugd Drenthe

  Spoed4Jeugd is een samenwerkingsverband van (jeugd)hulpaanbieders in Drenthe. We bieden spoedeisende hulp aan kinderen en gezinnen in crisissituaties.…

 • TIZ

  Accare kinder- en jeugdpsychiatrie, Ambiq LVB-jeugd, Jeugd ggz (Dimence-groep), Pactum jeugd- en opvoedhulp en Tactus Verslavingszorg werken intensief…

 • VOBC

  De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra is het samenwerkingsverband van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren m…